Чому б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній

22.07.2024

Корисна інформація

Спеціальності ННІ ДТД

Навчально-науковий інститут деревообробних
технологій і дизайну (ННІ ДТД)

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ у  2024 році


Буклет про Вступ до НЛТУ України 

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ для вступу до університету
(перелік документів, заява)

За результатами підготовчих курсів абітурієнти (випускники школи та коледжу) отримують до 10 балів до конкурсного балу при вступі до ННІ ДТД на такі спеціальності:
161  „Хімічні технології та інженерія”
183  „Технології захисту навколишнього середовища"
187  „Деревообробні та меблеві технології”
192  „Будівництво та цивільна інженерія”


Презентація спеціальностей ННІ ДТД


Бакалаврська підготовка в ННІ ДТД здійнюється за такими спеціальностями:

022  „Дизайн”

Випускники спеціальності є фахівцями з промислового дизайну (проєктування і конструювання меблевих виробів та обладнання інтер’єрів), володіють сучасними методами проєктування громадського та житлового середовища. Широкий діапазон знань та вмінь, отриманих в університеті, дає змогу випускникам працювати за різними спеціалізаціями спеціальності „Дизайн”: „Промисловий дизайн” (дизайн меблів та обладнання); „Дизайн середовища” (дизайн інтер’єру та екстер’єру); „Графічний дизайн” (дизайн поліграфічної продукції та візуальних комунікацій). 
У навчанні майбутніх дизайнерів, значна увага приділяється образотворчій та технічній підготовці, розвитку креативності, набуттю фахових навичок.

029  „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Інформаційна діяльність)”

Випускники є фахівцями з пошуку, аналізу, зберігання та передачі інформації, створення й забезпечення  технологічного процесу управлінського та інформаційно-аналітичного документування, організації ділової комунікації з усіма суб’єктами інформаційного ринку, розроблення технологій управління людськими ресурсами, наповнення і забезпечення функціонування вебсайтів та вебспільнот у мережі інтернет, створення та застосування інформаційно-пошукових систем, цифрових архівів, електронних бібліотек, банків даних. 
Вони можуть працювати  в органах державної та виконавчої влади, органах самоврядування, відділах комунікації з громадськістю та ЗМІ, в кадрових службах, службах документаційного та інформаційного забезпечення, відділах управління людськими ресурсами, інформаційно-аналітичних центрах.

161  „Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології переробки деревини)

Випускники спеціальності є фахівцями з технологій та проєктування виробничих процесів лущеного та струганого шпону, фанери, пластиків, плитних матеріалів, модифікованої деревини, целюлози, паперу та картону, лісохімічних виробництв.
Професія технолога на підприємствах із виготовлення деревинних композиційних матеріалів має велику перспективу. Деревинні композиційні матеріали на цей час є основними матеріалами для виробництва меблевої продукції, панелей і сучасного настилу підлоги, базовим матеріалом для виробництва дверей і віконних блоків. Їх застосовують у каркасному домобудуванні та настелянні дерев’яних конструкцій дахів. Лісохімічна продукція використовується у фармакології, парфумерії, радіоелектроніці, металургії та інших галузях.
Підприємства постійно модернізуються і потребують спеціалістів сучасного рівня, які в ринкових умовах здатні вирішувати технологічні проблеми, орієнтуватися в нетипових ситуаціях, впроваджувати найновіші наукові досягнення у виробництво.

183  „Технології захисту навколишнього середовища"

Випускники спеціальності „Технології захисту навколишнього середовища” є фахівцями з аналізу та оцінювання шкідливого впливу техногенного середовища на довкілля; виявлення та оцінювання забруднення навколишнього природного середовища; розроблення та обґрунтування природоохоронних заходів; проведення екологічного аудиту підприємств; розроблення, впровадження та застосування ефективних технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки. Вони можуть працювати в державних та приватних структурах: департаментах екології та природних ресурсів; інспекціях та лабораторіях з техногенного та екологічного нагляду; підприємствах інженерно-технічної діяльності та охорони навколишнього середовища; у правоохоронних структурах, які здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища, а також аудиторами з охорони навколишнього середовища.

187  „Деревообробні та меблеві технології” (відео про спеціальність)
Випускники є фахівцями з технології лісопиляльного, стругального, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, дерев'яного домобудування, проектування технологічних процесів деревооброблення та конструювання виробів з деревини.

192  „Будівництво та цивільна інженерія

Випускники освітньої програми «Технології дерев’яного будівництва» спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія” є фахівцями з проєктування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівель, інженерних споруд та систем; компетентні у сфері архітектури та будівництва.

Вони можуть працювати в державних та приватних структурах: в управліннях та відділах капітального будівництва, а також відділах та управліннях архітектури обласних та місцевих органів влади; проєктних та будівельно-монтажних організаціях; експертних організаціях з оцінки нерухомості.

На базі відповідного ступеня "Бакалавр" здійснюється підготовка за освітнім ступенем "Магістр".

Перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка в НЛТУ України.