Мова - духовне багатство народу. Василь Сухомлинський

22.07.2024

Корисна інформація

Функції науково-методичної ради

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА
Навчально-наукового інституту
деревооброблювальних технологій і дизайну
 

Науково-методична рада інституту деревооброблювальних технологій і дизайну є колективним дорадчим (експертно-консультативним) органом, яка сприяє реалізації державної освітньої політики в інституту з питань науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до вимог світових стандартів і сучасного ринку праці.

Науково-методична рада у своїй діяльності керується нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, Положеннями, рішеннями Вченої ради університету, наказами та розпорядженнями ректорату.

Метою діяльності науково-методичної ради є підвищення якості навчального процесу в інституту, шляхом впровадження інноваційних методів викладання, підвищення ефективності науково-методичної роботи, удосконалення організації самостійної роботи студентів.

До компетенції Науково-методичної ради належить:
• Узагальнення та схвалення передового досвіду організації навчально-методичної роботи кафедр інституту.
• Забезпечення підготовки якості освітньої діяльності в інституті.
• Заходи з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
• Координація науково-методичної роботи на кафедрах.
• Обговорення нормативних документів, що регламентують організацію та зміст навчально-методичного забезпечення.
• Надання роз’яснень, тлумачень, консультацій щодо застосування нормативних документів з навчально-методичної роботи.
• Формування пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти в інституті.
• Формування пропозицій щодо забезпечення якості освітньої діяльності в інституті з урахуванням новітніх освітніх технологій, розроблення відповідних рекомендацій та нормативних документів.
• Оцінювання доцільності внесення дисциплін до навчального плану.
• Розгляд робочих навчальних програм з освітніх ступенів.
• Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін.
• Надання допомоги для активізації застосування в освітньому процесі інноваційних методів навчання, сучасних технічних засобів та програмних продуктів.
• Розроблення інструментів для підтвердження відповідності між методиками викладання й очікуваними результатами.
• Рекомендація до видання навчально-методичної літератури.
• Сприяння вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів.

•  Склад Науково-методичної ради
•  План засідань