Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити. Цицерон

02.03.2024

Корисна інформація

План засідань

                                              План

роботи науково-методичної ради ННІ ДКТД на 2021 рік

 

Дата 

Назва питань 

Доповідають 

1

04 лютого

1. Про вдосконалення структури та змісту навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів в ННІ ДКТД.

2. Про роботу над акредитаційною справою спец. 187 (ОНР «Доктор філософії»).

 ст. вик. Бринь О.І.

 д.т.н. Козак Р.О.

2

04 березня

1. Про реалізацію кафедральних та інститутського планів профорієнтаційної роботи за спеціальностями на 2020/21р.
2. Про удосконалення структури та змісту силабусів навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти в ННІ ДКТД.

 доц. Соколовський І.А.
 доц. Салабай Р.Г.

3

01

квітня

1. Про підвищення рівня практичної підготовки випускників спеціальності 183 ”Технології захисту навколишнього середовища” в  ННІ ДКТД.

2.  Про підвищення рівня національно-патріотичного виховання студентів ННІ ДКТД в роботі наставників груп.

доц. Губер Ю.М.

доц.Сомар Г.В.

  доц. Дадак Ю.Р.

4

06

травня

1. Про організацію та науково-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти на каф. ІТ за дистанційною формою навчання (спец. 122, 126).

2.Про рівень наукової та професійної активності за ліцензійними умовами проведення освітньої діяльності на випускових кафедрах ННІ ДКТД.

 доц. Процик Ю.С.

 доц.Копинець З.П., проф. Гайда,

 доц. Сторожук В.М., ст.вик.Бринь О.І.

5

 

07 жовтня

1. Про  представлення спеціальностей ННІ ДКТД  на WEB-сторінках випускових кафедр.

2.Про наукову та міжнародну співпрацю ННІ ДКТД.

3. Про екологізацію робочих програм навчальних дисциплін кафедри дизайну для студентів за напрямком підготовки «Дизайн».

доц. Соколовський І.А.

 доц.Ортинська Г.Є.

 доц.   Купчик Р.М.

6

04 листо-

пада

1.Про хід підготовки з відкриття нової спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

2. Про забезпечення навчально-методичною літературою здобувачів вищої освіти по каф.ТЗН, Д, БЖД і Д за спец.183, 187.

доц.Ортинська Г.Є. доц. Ференц О.Б.

доц. Сторожук В.М. 

7

02  грудня

1.Про соціологічні дослідження серед вступників та студентів університету та ННІ ДКТД.

2. Затвердження плану роботи науково-методичної ради ННІ ДКТД на 2021 рік.

доц.Лободинська О.М.,

 проф. Гайда С.В.

 

 

Засідання НМР ННІ ДКТД проводяться в ауд. 34 (вул. Залізняка, 11) о 1430 в перший четвер місяця.

 

Голова науково-методичної ради ННІ ДКТД                              О.Р. Мякуш

 

Секретар науково-методичної ради                                            О.В. Яріш