Мова - духовне багатство народу. Василь Сухомлинський

22.07.2024

Корисна інформація

Лабораторна база

На кафедрі функціонують 5 навчальних лабораторій. Лабораторії загальної, аналітичної, фізичної, органічної хімії та хімії ВМС забезпечені необхідним лабораторним посудом, реактивами та приладами (кондуктометр, полярограф, фотометри, мікроскопи, рефрактометри, поляриметр, мікрокoлориметри, рН-метри, рефрактометри, аналітичні ваги, хіміко-технічні ваги, лабораторні центрифуги, механічні вакуумні насоси ,насоси високовакуумні,  муфельні печі, дистилятори, сушильні шафи, термостати, «вогнева труба»). 

Для наукових досліджень властивостей деревини в лабораторіях кафедри використовуються: 

-просочувальні пристрої (насос високовакуумний Н-05, механічний вакуумний насос, вакуумний агрегат ВА-01-1, установка компресорна, електрокомпресор, термостат повітряний ТС-80М, термостат ТМ-1, термостат ТВП та ТВW, сушильна шафа В2-131, піч муфельна Л-619, просочувальні ванни для холодно-гарячого просочування та устаткування для вакуум-атмосферного просочування (насос високовакуумний, просочувальна камера, барометри, компресор, ванни); 

-прилади для вимірювання (pH -метр 673, ареометри, віскозиметри, рефрактометри, сталагмометри, проектор для визначення крайового кута змочування, електронні ваги, термопари типу Хромель-Алюмель, вологоміри деревини);

-устаткування для вивчення біо- та вогнезахисту (“вогнева труба” для визначення вогнетривкості, піч муфельна Л-619, термопари типу Хромель-Алюмель для визначенння термоефектів, камери для польових досліджень біостійкості на грунті, ізольовані та провітрювані шафи для підримання життєдіяльності аеробних дереворуйнючих та деревозабарвлюючих грибів.

Громіздкий лабораторний практикум з багатьох хімічних дисциплін обслуговують провідний інженер Кульчицька Л.Я., ,ст. лаб. Грицик Л.І. ст лаб. Ленківська Т.П.