Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги. В.Сухомлинський

17.11.2019

Корисна інформація

Колектив кафедри хімії


Викладачі кафедри

Федина М.Ф. - завідувач кафедри, к.х.н. 
Демчина Р.О.- доцент, к.х.н.
Мякуш О.Р.  - доцент, к.х.н. 
Пандяк Н.Л.  - доцент, к.х.н. 
Нощенко Г.В.  - доцент, к.х.н. 
Салівон Н.Ф.  - старший викладач, к.х.н.


Учбово-допоміжний персонал кафедри

Кульчицька Л.Я. - провідний інженер

Ленківська Т.П. - старший лаборант

Грицик Л.І. - старший лаборант

Руда С.І. - лаборант

 Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями (спеціалізаціями): 

 

Деревообробні та меблеві технології”  (деревообробні та меблеві технології) 

 

 „Хімічні технології та інженерія (технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини)

 

„Екологія (екологія)

 

Лісове господарство„ (лісове господарство; мисливське господарство; лісова інженерія)

 

„Садово-паркове господарство”  (садово-паркове господарство)

 

„Прикладна механіка” (машини та устаткування лісового господарства; деревообробне устаткування; промисловий інжиніринг)

 

магістрів за спеціальностями (спеціалізаціями):

 

„Деревообробні та меблеві технології” (технології деревообробки; технології виробів з деревини)

„Екологія(екологія)

 

 
Предмети, що викладаються на кафедрі для бакалаврів:

 

Напрям підготовки „Хімічні технології та інженерія”

 

Загальна та неорганічна хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Мякуш О.Р.

 

Органічна хімія і високомолекулярні сполуки – доц.  Нощенко Г.В.

 

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О., доц. Пандяк Н.Л.

Аналітична хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

 

Хімія деревини– доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Загальна хімічна технологія – доц. Мякуш О.Р.

 

Колоїдна хімія – доц. Мякуш О.Р.

 

Напрям підготовки „Деревообробні технології”

 

Хімія – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В.
Хімія деревини– доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Напрям підготовки “Екологія”

 

Хімія з основами біохімії  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., доц. Нощенко Г.В.

 

Аналітична хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.


 

Напрям підготовки “Лісове господарство”

 

Хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Напрям підготовки “Садово-паркове господарство”

 

Хімія  –  доц. Нощенко Г.В., 

 


Напрям підготовки „Лісова інженерія”

 

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., ст. викл. Салівон Н.Ф., доц. Нощенко Г.В.

 


Напрям підготовки „Прикладна механіка”

 

Хімія – доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Предмети, що викладаються на кафедрі для магістрів:

 


Напрям підготовки „Деревообробні технології” 

 

Наука про деревину  – доц. Демчина Р.О.

 

Напрям підготовки “Екологія”

 

Поверхневі явища і дисперсні системи – доц. Мякуш О.Р.

 

Галерея