Чому б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній

18.01.2021

Корисна інформація

Колектив кафедри хімії


Викладачі кафедри

Федина М.Ф. - завідувач кафедри, к.х.н. 
Демчина Р.О.- доцент, к.х.н.
Мякуш О.Р.  - доцент, к.х.н. 
Пандяк Н.Л.  - доцент, к.х.н. 
Нощенко Г.В.  - доцент, к.х.н. 
Салівон Н.Ф.  - старший викладач, к.х.н.


Учбово-допоміжний персонал кафедри

Кульчицька Л.Я. - провідний інженер

Ленківська Т.П. - старший лаборант

Грицик Л.І. - старший лаборант

 Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями (спеціалізаціями): 

 

Деревообробні та меблеві технології”  (деревообробні та меблеві технології) 

 

 „Хімічні технології та інженерія (технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини)

 

„Екологія (екологія)

 

Лісове господарство„ (лісове господарство; мисливське господарство; лісова інженерія)

 

„Садово-паркове господарство”  (садово-паркове господарство)

 

„Прикладна механіка” (машини та устаткування лісового господарства; деревообробне устаткування; промисловий інжиніринг)


„Галузеве машинобудування” 

 

магістрів за спеціальностями (спеціалізаціями):

 

„Деревообробні та меблеві технології” (технології деревообробки; технології виробів з деревини)

„Екологія(екологія)

Хімічні технології та інженерія ” (технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини)

 
Предмети, що викладаються на кафедрі для бакалаврів:

 

Напрям підготовки Хімічні технології та інженерія 

Загальна та неорганічна хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Мякуш О.Р.

 

Органічна хімія і високомолекулярні сполуки – доц.  Нощенко Г.В.

 

Аналітична хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

 

Хімія деревини– доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Загальна хімічна технологія – доц. Мякуш О.Р.

 

Колоїдна хімія – доц. Мякуш О.Р.

 

Напрям підготовки Технології захисту навколишнього середовща

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) –  доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Основи біогеохімії 
– доц. Демчина Р.О.


Загальна хімічна технологія
 – доц. Мякуш О.Р.

 

Методи якісного та кількісного хімічного аналізу стану об'єктів довкілля  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

 

Колоїдно-хімічні методи очищення газів та рідин – доц. Мякуш О.Р.

 

Напрям підготовки „Деревообробні технології”

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В.

Хімія деревини– доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Напрям підготовки “Екологія”

Хімія з основами біохімії  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., доц. Нощенко Г.В.

Аналітична хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л. 

Напрям підготовки “Лісове господарство”

Хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

 

Напрям підготовки “Садово-паркове господарство”

Хімія  –  доц. Нощенко Г.В., 

 


Напрям підготовки „Лісова інженерія”

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., ст. викл. Салівон Н.Ф., доц. Нощенко Г.В.

 


Напрям підготовки „Прикладна механіка”

Хімія – доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Напрям підготовки „Галузеве машинобудування”

Хімія – доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Предмети, що викладаються на кафедрі для магістрів:

 

Напрям підготовки „Деревообробні технології” 

Наука про деревину  – доц. Демчина Р.О.

 

Напрям підготовки “Екологія”

Поверхневі явища і дисперсні системи – доц. Мякуш О.Р.


Напрям підготовки Хімічні технології та інженерія” 

 

Фізична хімія  – доц. Пандяк Н.Л.

Інструментальні методи дослідження деревини  – доц. Пандяк Н.Л.

Наноматеріали  – доц. Пандяк Н.Л.

Нанотехнології  – доц. Пандяк Н.Л.

Галерея