Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити. Цицерон

29.05.2017

Корисна інформація

Колектив кафедри хімії

Викладачі кафедри
Федина М.Ф.
 - завідувач кафедри, к.х.н. 
Демчина Р.О.- доцент, к.х.н.
Мякуш О.Р.  - доцент, к.х.н. 
Пандяк Н.Л.  - доцент, к.х.н. 
Нощенко Г.В.  - доцент, к.х.н. 
Салівон Н.Ф.  - старший викладач, к.х.н.
Шийка О.Я.  - старший викладач, к.х.н.
Ленківська Т.П.  - асистент

Учбово-допоміжний персонал кафедри
Кульчицька Л.Я. - провідний інженер
Палюх Х.І.- старший лаборант 
Кіндій О.І.- старший лаборант
Грицик Л.І. - старший лаборант
Руда С.І. - лаборант

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямами підготовки:

 

„Хімічна технологія”

„Деревооброблювальні технології”

“Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

“Лісове і садово-паркове господарство”

„Лісозаготівля”

„Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології”

„Інженерна механіка”

спеціалістів та магістрів за напрямами підготовки:

„Деревооброблювальні технології”
“Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

 

Напрям підготовки „Хімічна технологія”

Загальна та неорганічна хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Мякуш О.Р.

Органічна хімія – доц.  Нощенко Г.В., Шийка О.Я.

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О., доц. Пандяк Н.Л.

Фізична хімія – доц. Пандяк Н.Л.

Хімія деревини і синтетичних високомолекулярних сполук – доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Загальна хімічна технологія – доц. Мякуш О.Р.

Поверхневі явища і дисперсні системи – доц. Мякуш О.Р.

 

Напрям підготовки „Деревооброблювальні технології”

Хімія – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф., асист. Ленківська Т.П.

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В., асист. Ленківська Т.П.

Комплексна хімічна переробка деревини (розділ "Хімія деревини") – доц. Нощенко Г.В.

 

Напрям підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Хімія з основами біогеохімії – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Аналітична хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

Поверхневі явища і дисперсні системи – доц. Мякуш О.Р.

 

Напрям підготовки “Лісове і садово-паркове господарство”

Хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Напрям підготовки „Лісозаготівля”

Хімія – Зав. кафедри Федина М.Ф., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Напрям підготовки „Автоматизація та ком’пютерно-інтегровані технології”

Хімія – Зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Напрям підготовки „Інженерна механіка”

Хімія – доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.