Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники. Т. Фуллер

28.07.2017

Корисна інформація

Колектив кафедри хімії

Викладачі кафедри
Федина М.Ф.
 - завідувач кафедри, к.х.н. 
Демчина Р.О.- доцент, к.х.н.
Мякуш О.Р.  - доцент, к.х.н. 
Пандяк Н.Л.  - доцент, к.х.н. 
Нощенко Г.В.  - доцент, к.х.н. 
Салівон Н.Ф.  - старший викладач, к.х.н.
Шийка О.Я.  - старший викладач, к.х.н.
Ленківська Т.П.  - асистент

Учбово-допоміжний персонал кафедри
Кульчицька Л.Я. - провідний інженер
Кіндій О.І.- старший лаборант
Грицик Л.І. - старший лаборант
Руда С.І. - лаборант

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за такими спеціальностями (спеціалізаціями):

„Деревообробні та меблеві технології”

 „Хімічні технології та інженерія (Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини)

„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Лісове та садово-паркове господарство„ (лісове господарство; садово-паркове господарство; мисливське господарство)

„Лісова інженерія”

„Прикладна механіка”

спеціалістів та магістрів за напрямами підготовки:

„Деревообробні та меблеві технології”
„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

    

Напрям підготовки „Хімічні технології та інженерія”

Загальна та неорганічна хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Мякуш О.Р.

Органічна хімія і ВМС – доц.  Нощенко Г.В.

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О., доц. Пандяк Н.Л.

Фізична хімія – доц. Пандяк Н.Л.

Хімія деревини– доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Загальна хімічна технологія – доц. Мякуш О.Р.

Поверхневі явища і дисперсні системи – доц. Мякуш О.Р.

 

Напрям підготовки „Деревообробні технології”

Хімія – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф., ст викл Шийка О.Я., асист. Ленківська Т.П.

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В., асист. Ленківська Т.П.

Хімія деревини– доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Напрям підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Хімія з основами біогеохімії – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Аналітична хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

Поверхневі явища і дисперсні системи – доц. Мякуш О.Р.

 

Напрям підготовки “Лісове та садово-паркове господарство”

Хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Напрям підготовки „Лісова інженерія”

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Напрям підготовки „Інженерна механіка”

Хімія – доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.