Хто не любить своє? рiдно? мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм'я людини. Й. Г. Гердер

28.10.2021

Корисна інформація

Навчальні дисципліни

Предмети, що викладаються на кафедрі для бакалаврів:

 

Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"
Спеціалізація "Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини" 

Загальна та неорганічна хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Мякуш О.Р.

Органічна хімія та високомолекулярні сполуки – доц.  Нощенко Г.В.

Аналітична хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

Хімія деревини –  ст. викл. Салівон Н.Ф.

Загальна хімічна технологія – доц. Мякуш О.Р.

Колоїдна хімія – доц. Мякуш О.Р.


Спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища"
Спеціалізація "Технології захисту навколишнього середовища"

Хімія –  доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Основи біогеохімії – доц. Демчина Р.О.

Аналітична хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

Методи якісного та кількісного хімічного аналізу стану об'єктів довкілля  – зав. кафедри Федина М.Ф.


Загальна хімічна технологія
 – доц. Мякуш О.Р.

Колоїдно-хімічні методи очищення газів та рідин – доц. Мякуш О.Р.

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація "Деревообробні та меблеві технології"

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В.

Хімія деревини – доц. Нощенко Г.В.

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація "Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей"

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація "Комп'ютеризовані технології проектування і виробництва" 

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В.


Спеціальність 
101 "Екологія"
Спеціалізація "Екологія"

Хімія з основами біохімії  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О.

Аналітична хімія – зав. кафедри Федина М.Ф.


Спеціальність 205 "Лісове господарство"
Спеціалізація "Лісове господарство"

Хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., доц. Нощенко Г.В.


Спеціальність 205 "Лісове господарство"
Спеціалізація "Мисливське господарство"

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Нощенко Г.В.


Спеціальність 
205 "Лісове господарство"
Спеціалізація "Лісова інженерія"

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Спеціальність 
206 "Садово-паркове господарство"
Спеціалізація "Садово-паркове господарство"

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Нощенко Г.В.

 

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Спеціалізація "Промисловий інжиніринг"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Спеціалізація "Технічний сервіс"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Спеціалізація "Інжиніринг, машини деревообробної промисловості"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.


Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Спеціалізація "Машини та обладнання лісового господарства"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.Предмети, що викладаються на кафедрі для магістрів:
Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"
Спеціалізація "Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини"

Інструментальні методи дослідження деревини – доц. Пандяк Н.Л.

Наноматеріали – доц. Пандяк Н.Л.

Нанотехнології – доц. Пандяк Н.Л.

Фізична хімія – доц. Пандяк Н.Л.

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація: "Технології деревообробки"

Наука про деревину  – доц. Демчина Р.О.


Спеціальність 
101 "Екологія"

Спеціалізація "Екологія"

Поверхневі явища та дисперсні системи
 – доц. Мякуш О.Р.