Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Т. Шевченко

28.03.2020

Корисна інформація

Рейтингові списки

2019-2020 навчальний рік (2-й семестр)

1. Рейтингові списки студентів денної форми навчання ННІ ДТД, яким за 
результатами семестрового контролю 2019-2020 н.р. (за 100 
бальною шкалою з урахуванням додаткових балів) нарахована академічна стипендія.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------