Учітесь, читайте, чужого навчайтесь й свого не цурайтесь. Т.Г.Шевченко

26.07.2021

Корисна інформація

Студенту

 24.11.2020 на кафедрі хімії у рамках 72 студентської науково-практичної конференції ІДКТД відбулося засідання секції "Хімія". Програма конференції. 

На засіданні, студентами І-V курсів різних інститутів НЛТУ України були представлені доповіді, що стосувалися як деревообробних технологій та захисту деревини, так і впливу забруднюючих речовин на довкілля. 

За результатами проведеного засідання були визначені переможці:  

І місце: Федорчук Я.О., Бартків О.Я., студенти гр. ЛГ-11

Тема доповіді: «Кислотні дощі та їхній вплив на довкілля». Керівник: зав. кафедри, доц. Федина М.Ф.

ІІ місце: Бірук В., студент гр. ТДКМ-51м 

Тема доповіді: «Нанотехнології в природі». Керівник: доц. Пандяк Н.Л.

ІІІ місце: Гордєєв І., студент групи ДТ-11

Тема доповіді: «Важкі метали в природних об'єктах: користь та небезпека». Керівник: доц. Мякуш О.Р. 
Методичні вказівки

__денна форма навчання_________________
 

IДКТД________________________________________ 

Лабораторний практикум з якісного аналізу для студентів напрямів "Хімічні технології та інженерія", "Технології захисту навколишнього середовища" та "Екологія" 

Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

Органічна хімія. Лабораторний практикум з дисципліни “Хімія» для студентів напрямів підготовки “Деревооброблювальні технології” та “Лісове господарство та садовопаркове господарство” 

Хімія високомолекулярних сполук. Лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології"


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму “Деревооброблювальні технології” (скорочений термін навчання) з дисципліни “Хімія” (розділ І “Загальна хімія”)   

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму  “Хімічна технологія ” з дисципліни «Аналітична хімія і інструментальні методи аналізу»

Методичні вказівки з дисципліни «Фізична хімія» для самостійної роботи студентів спеціальності: хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини. Частина І. Будова речовини. Основи хімічної термодинаміки. Хімічна рівновага

Методичні вказівки з дисципліни «Фізична хімія» для самостійної роботи студентів напряму “Хімічна технологія”. Частина ІІ. Фазові рівноваги і розчини. Хімічна кінетика і каталіз

Лабораторний практикум з дисципліни “Поверхневі явища та дисперсні системи» для студентів напряму підготовки  6.051301 “Хімічна технологія”

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму “Хімічна технологія” з дисципліни “Поверхневі явища та дисперсні системи”

Лабораторний практикум з дисципліни «Фізична хімія» Частина І. Будова речовини. Хімічна термодинаміка. Для студентів напряму підготовки  6.051301 „Хімічна технологія ”

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку “Хімічна технологія” з курсу "Органічна хімія"

Органічна хімія. Лабораторний практикум.  Методичні вказівки для студентів напряму підготовки "Хімічна технологія"

Методичні вказівки для самостійної роботи з "Хімії деревини" для підготовки бакалавра спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології"

Наука про деревину. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 187 "Деревообробні та меблеві технології"

 Колоїдна хімія. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

Лабораторний практикум з кількісного аналізу (ваговий та об'ємний методи) для студентів спеціальностей „Хімічні технології та інженерія”, „Технології захисту навколишнього середовища” та „Екологія”.

Загальна хімічна технологія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія” та 183 “Технології захисту навколишнього середовища”


___IЕЕМ________________________________________ 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” з дисципліни “Хімія з основами біохімії" (розділ "Загальна хімія")
 
 Аналітична хімія. Методичні вказівки для індивідуальної роботи студентів освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія"

Аналітична хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія"

 Лабораторний практикум з якісного аналізу для студентів напрямів "Хімічні технології та інженерія", "Технології захисту навколишнього середовища" та "Екологія" 

Лабораторний практикум з кількісного аналізу (ваговий та об'ємний методи) для студентів спеціальностей „Хімічні технології та інженерія”, „Технології захисту навколишнього середовища” та „Екологія”.

____ІЛСПГ________________________________________

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” ((скороченого терміну навчання) з дисципліни “Хімія” 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” з дисципліни “Хімія” (розділ “Загальна і неорганічна хімія”) 

Органічна хімія. Лабораторний практикум з дисципліни “Хімія» для студентів напрямів підготовки “Деревооброблювальні технології” та “лісове господарство та садовопаркове господарство” 

____IІМАКІТ______________________________________ 

Методчні вказівки з "Хімії" ля самостійної роботи студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування"

Методичні вказівки з “Хімії” для самостійної роботи студентів спеціалізації „Лісова інженерія”


_  Заочна  форма навчання________

Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів заочної форми навчання напряму 6.040106  „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів напрямів “Лісове господартсво” та  “Садово-паркове господарство” (заочної форми навчання) з дисципліни “Хімія” (розділ “Загальна та біонеорганічна хімія”)  Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

Хімія високомолекулярних сполук. Лабораторний практикум. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 187 "Деревообробні та меблеві технології"