Чому б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній

10.12.2019

Корисна інформація

Студенту

Оголошення

Перездача іспитів і заліків (комісія) для студентів, що відробили лаборатоний практикум, відбудеться:
4 червня 2018 року о 12 год  в аудиторіїї 914,
31 серпня 2018 року о 12 год  в аудиторіїї 914.Методичні вказівки

__денна форма навчання_________________
 

_____ IДТД________________________________________ 

Органічна хімія. Лабораторний практикум з дисципліни “Хімія» для студентів напрямів підготовки “Деревооброблювальні технології” та “лісове господарство та садовопаркове господарство” 


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму “Деревооброблювальні технології” (скорочений термін навчання) з дисципліни “Хімія” (розділ І “Загальна хімія”)   

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму  “Хімічна технологія ” з дисципліни «Аналітична хімія і інструментальні методи аналізу»

Методичні вказівки з дисципліни «Фізична хімія» для самостійної роботи студентів спеціальності: хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини. Частина І. Будова речовини. Основи хімічної термодинаміки. Хімічна рівновага

Методичні вказівки з дисципліни «Фізична хімія» для самостійної роботи студентів напряму “Хімічна технологія”. Частина ІІ. Фазові рівноваги і розчини. Хімічна кінетика і каталіз

Лабораторний практикум з дисципліни “Поверхневі явища та дисперсні системи» для студентів напряму підготовки  6.051301 “Хімічна технологія”

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму “Хімічна технологія” з дисципліни “Поверхневі явища та дисперсні системи”

Лабораторний практикум з дисципліни «Фізична хімія» Частина І. Будова речовини. Хімічна термодинаміка. Для студентів напряму підготовки  6.051301 „Хімічна технологія ”

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку “Хімічна технологія” з курсу "Органічна хімія".
 
Органічна хімія _Лабораторний практикум  _Методичні вказівки для студентів напряму підготовки "Хімічна технологія"

 

_____ IЕЕМ________________________________________ 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” з дисципліни “Хімія з основами біохімії" (розділ "Загальна хімія")
 
 
Аналітична хімія. Методичні вказівки для для індивідуальної роботи студентів освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія"

Аналітична хімія. Методичні вказівки для для самостійної роботи студентів освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія"


_____ ІЛСПГ________________________________________

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” ((скороченого терміну навчання) з дисципліни “Хімія” 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” з дисципліни “Хімія” (розділ “Загальна і неорганічна хімія”) 

Органічна хімія. Лабораторний практикум з дисципліни “Хімія» для студентів напрямів підготовки “Деревооброблювальні технології” та “лісове господарство та садовопаркове господарство” 


_____ IІМАКІТ______________________________________ 

Методичні вказівки з «Хімії» для самостійної роботи студентів напряму 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій __  заочна  форма навчання________


Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів заочної форми навчання напряму 6.040106  „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 

Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізична хімія” для студентів заочної форми навчання напряму 6.051301 „Хімічна технологія ”

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів напрямів “Лісове господартсво” та  “Садово-паркове господарство” (заочної форми навчання) з дисципліни “Хімія” (розділ “Загальна та біонеорганічна хімія”)