Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити. Цицерон

24.10.2020

Корисна інформація

Студенту

Перездача іспитів та заліків (комісія) відбудеться 31.08.2020 о 11.00 


Методичні вказівки

__денна форма навчання_________________
 

_____ IДКТД________________________________________ 

Лабораторний практикум з якісного аналізу для студентів напрямів "Хімічні технології та інженерія", "Технології захисту навколишнього середовища" та "Екологія" 

Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

Органічна хімія. Лабораторний практикум з дисципліни “Хімія» для студентів напрямів підготовки “Деревооброблювальні технології” та “лісове господарство та садовопаркове господарство” 


Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму “Деревооброблювальні технології” (скорочений термін навчання) з дисципліни “Хімія” (розділ І “Загальна хімія”)   

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму  “Хімічна технологія ” з дисципліни «Аналітична хімія і інструментальні методи аналізу»

Методичні вказівки з дисципліни «Фізична хімія» для самостійної роботи студентів спеціальності: хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини. Частина І. Будова речовини. Основи хімічної термодинаміки. Хімічна рівновага

Методичні вказівки з дисципліни «Фізична хімія» для самостійної роботи студентів напряму “Хімічна технологія”. Частина ІІ. Фазові рівноваги і розчини. Хімічна кінетика і каталіз

Лабораторний практикум з дисципліни “Поверхневі явища та дисперсні системи» для студентів напряму підготовки  6.051301 “Хімічна технологія”

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму “Хімічна технологія” з дисципліни “Поверхневі явища та дисперсні системи”

Лабораторний практикум з дисципліни «Фізична хімія» Частина І. Будова речовини. Хімічна термодинаміка. Для студентів напряму підготовки  6.051301 „Хімічна технологія ”

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку “Хімічна технологія” з курсу "Органічна хімія"

Органічна хімія _Лабораторний практикум  _Методичні вказівки для студентів напряму підготовки "Хімічна технологія"

 Методичні вказівки для самостійної роботи з "Хімії деревини" для підготовки бакалавра спеціальності 187 "Деревооброні та меблеві технології"

___IЕЕМ________________________________________ 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” з дисципліни “Хімія з основами біохімії" (розділ "Загальна хімія")
 
 
Аналітична хімія. Методичні вказівки для для індивідуальної роботи студентів освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія"

Аналітична хімія. Методичні вказівки для для самостійної роботи студентів освітньої програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 "Екологія"

 Лабораторний практикум з якісного аналізу для студентів напрямів "Хімічні технології та інженерія", "Технології захисту навколишнього середовища" та "Екологія" 


____ІЛСПГ________________________________________

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” ((скороченого терміну навчання) з дисципліни “Хімія” 

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів напряму 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” з дисципліни “Хімія” (розділ “Загальна і неорганічна хімія”) 

Органічна хімія. Лабораторний практикум з дисципліни “Хімія» для студентів напрямів підготовки “Деревооброблювальні технології” та “лісове господарство та садовопаркове господарство” 


____IІМАКІТ______________________________________ 

Методчні вказівки з "Хімії" ля самостійної роботи студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка" та 133 "Галузеве машинобудування"

__  заочна  форма навчання________


Методичні вказівки і контрольні завдання з дисципліни «Аналітична хімія» для студентів заочної форми навчання напряму 6.040106  „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” 

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів напрямів “Лісове господартсво” та  “Садово-паркове господарство” (заочної форми навчання) з дисципліни “Хімія” (розділ “Загальна та біонеорганічна хімія”) 

Загальна та неорганічна хімія. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"