Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники. Т. Фуллер

02.03.2024

Корисна інформація

Навчальні дисципліни

Предмети, що викладаються на кафедрі для бакалаврів:

 

Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"
Спеціалізація "Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини" 

Загальна та неорганічна хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Мякуш О.Р.

Органічна хімія та високомолекулярні сполуки – доц.  Нощенко Г.В.

Аналітична хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

Хімія деревини –  ст. викл. Салівон Н.Ф.

Загальна хімічна технологія – доц. Мякуш О.Р.

Колоїдна хімія – доц. Мякуш О.Р.


Спеціальність 183 "Технології захисту навколишнього середовища"
Спеціалізація "Технології захисту навколишнього середовища"

Хімія –  доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Основи біогеохімії – доц. Демчина Р.О.

Аналітична хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л.

Методи якісного та кількісного хімічного аналізу стану об'єктів довкілля  – зав. кафедри Федина М.Ф.


Загальна хімічна технологія
 – доц. Мякуш О.Р.

Колоїдно-хімічні методи очищення газів та рідин – доц. Мякуш О.Р.

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація "Деревообробні та меблеві технології"

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В.

Хімія деревини – доц. Нощенко Г.В.

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація "Інноваційні стартапи деревообробної та меблевої галузей"

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація "Комп'ютеризовані технології проектування і виробництва" 

Хімія (загальна хімія, органічна хімія) – доц. Мякуш О.Р., доц. Демчина Р.О., ст. викл. Салівон Н.Ф.

Хімія ВМС – доц. Демчина Р.О., доц. Нощенко Г.В.


Спеціальність 
101 "Екологія"
Спеціалізація "Екологія"

Хімія з основами біохімії  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Демчина Р.О.

Аналітична хімія – зав. кафедри Федина М.Ф.


Спеціальність 205 "Лісове господарство"
Спеціалізація "Лісове господарство"

Хімія  – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Демчина Р.О., доц. Мякуш О.Р., доц. Нощенко Г.В.


Спеціальність 205 "Лісове господарство"
Спеціалізація "Мисливське господарство"

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Нощенко Г.В.


Спеціальність 
205 "Лісове господарство"
Спеціалізація "Лісова інженерія"

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., ст. викл. Салівон Н.Ф.


Спеціальність 
206 "Садово-паркове господарство"
Спеціалізація "Садово-паркове господарство"

Хімія – зав. кафедри Федина М.Ф., доц. Пандяк Н.Л., доц. Нощенко Г.В.

 

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Спеціалізація "Промисловий інжиніринг"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Спеціалізація "Технічний сервіс"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.

 

Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Спеціалізація "Інжиніринг, машини деревообробної промисловості"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.


Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

Спеціалізація "Машини та обладнання лісового господарства"

Хімія – ст. викл. Салівон Н.Ф.Предмети, що викладаються на кафедрі для магістрів:
Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"
Спеціалізація "Технології деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини"

Інструментальні методи дослідження деревини – доц. Пандяк Н.Л.

Наноматеріали – доц. Пандяк Н.Л.

Нанотехнології – доц. Пандяк Н.Л.

Фізична хімія – доц. Пандяк Н.Л.

Спеціальність 187 "Деревообробні та меблеві технології"
Спеціалізація: "Технології деревообробки"

Наука про деревину  – доц. Демчина Р.О.


Спеціальність 
101 "Екологія"

Спеціалізація "Екологія"

Поверхневі явища та дисперсні системи
 – доц. Мякуш О.Р.