Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Д. Байрон

22.07.2024

Корисна інформація

Силабуси з навчальних дисциплін

Силабуси з навчальних дисциплін спеціальності 022 ДИЗАЙН

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дисципліни обов’язкової компоненти (ОК):

Б.ОК.1. Рисунок
Б.ОК.2. Академічний живопис
Б.ОК.3. Проектування, макетування та моделювання
Б.ОК.4. Пластична анатомія
Б.ОК.5. Основи композиції.
Б.ОК.6. Основи формоутворення
Б.ОК.7. Основи проектної графіки (ОПГ)
Б.ОК.8. Кольорознавство
Б.ОК.9. Історія дизайну меблів
Б.ОК.10. Ергономіка
Б.ОК.11. Комп’ютерне забезпечення (Комп’ютерні графічні системи (КВ)
Б.ОК.12. Теорія і методика дизайну (ТіМД)

 

Дисципліни вибіркової компоненти (ВК):

Б.ВК.1.1. Матеріалознавство
Б.ВК.1.2. Деревинознавство 

Б.ВК.2.1. Основи наукових досліджень в дизайні (ОНД в диз)
Б.ВК.2.2. Експеримент в дизайні

Б.ВК.3.1. Дизайн інтер’єру
Б.ВК.3.2. Дизайн меблів 

Б.ВК.4.1. Конструювання
Б.ВК.4.2. Основи меблевих конструкцій

Б.ВК.5.1. Основи САПР
Б.ВК.5.2. Основи АСУП

Б.ВК.6.1. Графічний дизайн
Б.ВК.6.2. Дизайн візуальних комунікацій

Б.ВК.7.1. Скульптура
Б.ВК.7.2. Моделювання просторових структур (МПС)

Б.ВК.8.1. Прикладна фотографія
Б.ВК.8.2. Основи мультимедійного дизайну

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Дисципліни обов’язкової компоненти (ОК):

М.ОК.1. Рисунок спеціальний
М.ОК.2. Методологія та наукові основи дизайну
М.ОК.3. Проектування
М.ОК.4. Тенденції та перспективи розвитку дизайну

Дисципліни вибіркової компоненти (ВК):

М.ВК.1.1. Основи методики наукового пошуку (ОМНП)
М.ВК.1.2. Синтез дизайну та мистецтв

М.ВК.2.1. Живопис за фахом
М.ВК.2.2. Живопис на дизайн-об’єктах

М.ВК.3.1. Дизайн-програмування та системне проектування (ДПСП)
М.ВК.3.2. Сучасні напрямки дизайн-проектування (СНДП)