Чим більше знаєш, тим більше можеш. Е. Абу

22.07.2024

Корисна інформація

Кафедра дизайну

Кафедра дизайну створена 1 липня 1993 р. Вона стала першою кафедрою в Україні, яка почала готувати дизайнерів у першу чергу для меблевої промисловості. У перший навчальний рік на кафедрі працювало: два доценти, один старший викладач та шість асистентів. На початку 90-х рр. реформування освіти, перехід на багаторівневу систему. Створенню кафедри сприяли також творчі зв’язки з Львівським державним інститутом прикладного та декоративного мистецтва. Перший випуск бакалаврів кафедрою дизайну здійснений у 1996 р., спеціалістів – у 1997 р., а магістрів – у 2002 р. Перспективними кроками в розвитку ступеневої дизайн-освіти вважаємо: відкриття у 2006 р. в Технологічному коледжі НЛТУ України спеціальності “Дизайн” (підготовкою молодших спеціалістів з дизайну опікується кафедра); розробку та впровадження з 2007 р. інтегрованого навчального плану, який передбачає навчання студентів за скороченою програмою, з третього курсу, після здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня “Молодший спеціаліст” з дизайну у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Кількість студентів з кожним роком зростає, так у 1999 р. навчалось 144 особи, у передакредитаційний 2002 р. – 165 осіб, а в 2007 р. – 239 студентів. За останні п’ять років на кафедрі підготовлено 98 спеціалістів і 22 магістри денної форми навчання. На кафедрі станом на кінець 2007 року працюють три професори і шість доцентів з яких: п’ять кандидатів наук, один заслужений діяч мистецтв України, один заслужений художник України, один відмінник освіти України. Також дев’ять старших викладачів та чотири асистенти. Усьго ПВС випускової кафедри дизайну становить 22 особи. Навчальний процес забезпечує штат допоміжного персоналу в кількості семи осіб.

Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • ПРУСАК ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ - канд.педагогічних наук, доцент, відмінник освіти України, член Спілки дизайнерів – завідувач кафедри;
 • Курліщук Богдан Федорович - Член Спілки дизайнерів, професор кафедри проектування інтер’єрів; 
 • Мигаль Станіслав Павлович - кандидат архітектури, голова Льв.відділу Спілки дизайнерів України, професор кафедри дизайну; 
 • Одрехівський Роман Васильович - канд. мистецтвознавства, член Спілки критиків та істориків мистецтва, доцент кафедри дизайну; 
 • Волошенко Тамара Василівна - Заслужений художник України, член Спілки художників України, доцент кафедри дизайну; 
 • Купчик Ростислав Миронович - канд. техн. наук, доцент кафедри дизайну; 
 • Кравченко Петро Петрович - Доцент кафедри живопису; 
 • Швець Олена Анатоліївна - Член Спілки дизайнерів України, ст. викладач; 
 • Опанащук Ольга Орестівна - ст. викладач; 
 • Рибачек Лариса Іванівна - ст. викладач; 
 • Макар Зіновій Юліянович - Член Спілки дизайнерів України, ст. викладач; 
 • Навротний Станіслав Йосипович - ст.виклдач; 
 • Ямаш Юрій Володимирович - Член Спілки театрознавців України, ст. викладач; 
 • Коровай Олександр Олександрович - Член Спілки художників України, Член Клубу українських мистців, ст. викладач; 
 • Кантаровський Юрій Петрович - ст. викладач; 
 • Прокопенко Віктор Леонідович - ст. викладач; 
 • Патик Остап Володимирович - Член Спілки дизайнерів України, асистент; 
 • Бехта Наталія Степанівна - ст. викладач; 
 • Пилипів Ігор Зеновійович - Член Спілки дизайнерів України, асистент; 
 • Удод Тетяна Сергіївна - асистент; 
 • Дячун Зеновій Йосафатович - канд. тех. наук, Доцент кафедри тех.нології опорядження деревини і констр. меблів.; 
 • Опанащук Микола Олександрович - Заслужений діяч мистецтв України, професор кафедри рисунку; 
 • Старух Петро Михайлович - Член Спілки художників України, асистент; 
 • Мазур Оксана Михайлівна - асистент; 
 • Шатківський Микола Мілетійовч - асистент; 

Ефективне функціонування кафедри, належний стан матеріально-технічної бази забезпечують лаборанти:

 • Думинець Ігор Омелянович - Зав. лабораторією; 
 • Стень Ірина Михайлівна - Інженер; 
 • Малиновська Олена Іванівна - Ст.лаборант ; 
 • Степанців Роман Васильович - Інженер.


Конференції, виставки

 • 5-7 грудня 2013 року в НЛТУ України відбудеться  МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНУ ТА ДИЗАЙН-ОСВІТИ У СВІТОВОМУ СОЦІОПРОСТОРІ»  детальніше 
 • Ювілейна виставка творчих робіт викладачів та студентів кафедри, а також її випускників, яка експонуватиметься у Львівському палаці мистецтв. детальніше


Форум кафедри дизайну - багато цікавої і корисної інформації про кафедру.