Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги. В.Сухомлинський

27.05.2024

Корисна інформація

Деревообробні та меблеві технології

Спеціальність 187 «Деревообробні та меблеві технології»

Підготовка фахівців за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології» здійснюється у Національному лісотехнічному університеті України з 1945 року. На цей час підготовка фахівців проводиться на всіх рівнях вищої освіти з присудженням освітніх і наукових ступенів: Бакалавр, Магістр, Доктор філософії та Доктор наук.
 

Особливості вступу до НЛТУ в 2022 році

Презентація спеціальностей ННІ ДКТД

Відео про спеціальність: відео #1, відео #2.


БАКАЛАВРАТ

Перший (бакалаврський) рівень: 

Освітньою програмою 187 «Деревообробні та меблеві технології» передбачено три напрями професійного спрямування, які забезпечуються вибірковим циклом дисциплін та передбачають: поглиблене вивчення технологічних процесів деревообробки, виготовлення меблів, виробів з деревини, дерев’яних будівель та конструкцій; отримання навиків ведення підприємницької діяльності та створення малих високотехнологічних конкурентоспроможних підприємств із урахуванням складної динаміки сучасних ринкових відносин; поглиблене вивчення принципів побудови та ефективного застосування спеціалізованого програмного забезпечення, що дасть змогу здійснювати автоматизоване проектування нових виробів і технологічних потоків на основі комп’ютерно-інтегрованого обладнання.

Для вступу у 2022 році в Національний лісотехнічний університет України на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» передбачено:

# вступ на ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

- бюджет: 1. Національний мультипредметний тест (НМТ 2022 року) або ЗНО (2019-2021 років) з української мови, математики та історії України (можливе поєднання для трьох предметів: один сертифікат ЗНО і два сертифікати НМТ або два сертифікати ЗНО і один сертифікат НМТ). 2. Мотиваційний лист;
- контракт: Мотиваційний лист.

Для підвищення шансів вступу на місця держбюджету доцільно зареєструватися на підготовчі курси в університеті, які дають змогу отримати до 10-ти додаткових балів до конкурсного балу. 

Прийом заяв та документів з 29 липня до 23 серпня 2022 року.

 

# вступ на ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр» та ОПС «Молодший бакалавр»

- бюджет: 1. Національний мультипредметний тест (2022 року) або ЗНО (2019-2021 років) з української мови та математики (можливе поєднання для двох предметів: один сертифікат ЗНО і один сертифікат НМТ); 2. Мотиваційний лист;
- контракт: 1. Національний мультипредметний тест (2022 року) або ЗНО (2019-2021 років) з української мови та будь-якого предмету на вибір вступника (можливе поєднання для двох предметів: один сертифікат ЗНО і один сертифікат НМТ); 2. Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 29 липня до 23 серпня 2022 року.

У період з 10 до 20 червня 2022 року можна зареєструватися на додаткову сесію НМТ.

 

Документи для вступу на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» приймаються через інтернет з Електронним цифровим підписом або у паперовому вигляді.

 

МАГІСТРАТУРА

Другий (магістерський) рівень: 

Освітні програми:

- Технології деревообробки
- Технології виробів з деревини

# вступ на ОС «Магістр» 

- бюджет: 1. Фаховий іспит в університеті; 2. Мотиваційний лист;
- контракт: 1. Мотиваційний лист.

На ОС «Магістр» можуть вступати абітурієнти, зокрема й фахівці, які працюють на деревообробних та меблевих підприємствах та мають диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра з будь-якої спеціальності.

Прийом заяв та документів з 16 серпня до 15 вересня 2022 року.


Деревообробні та меблеві технології це:

Виробництво пиломатеріалів і заготовок;
Гідротермічне оброблення та захист деревини;
Дерев'яне домобудування, столярно-будівельні вироби, музичні інструменти, спортінвентар та дерев’яна тара;
Меблеве виробництво;
Програмні комплекси для конструювання виробів з деревини та проектування технологічних процесів;
Сучасні та традиційні матеріали для створення виробів з деревини;
Ефективні безвідходні, екологічні та енергоощадні технології виробництва виробів з деревини.

Випускники спеціальності є фахівцями з технологій лісопиляльного, меблевого, столярно-будівельного, тарного виробництв, сушіння і захисту деревини, дерев'яного домобудування, конструювання виробів з деревини та проектування процесів деревообробних та меблевих виробництв.

Випусковими кафедрами за спеціальністю 187 «Деревообробні та меблеві технології» є такі кафедри:

- Кафедра технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій
- Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів
- Кафедра технології меблів та виробів з деревиниКафедра технологій захисту навколишнього середовища і деревини, безпеки життєдіяльності та соціальних комунікацій

Кафедра забезпечує цикл фахових дисциплін, які визначають професійний рівень майбутнього випускника, зокрема:

Технологія сушіння і захисту деревини
Метрологія, стандартизація і сертифікація
Захист деревини та дерев'яних конструкцій
Енергозбереження в галузі
Теорія теплового оброблення деревини
Масообмінні процеси деревообробки
Прогнозування довговічності клейових з'єднань деревини
Охорона праці в галузі та цивільний захист
Інтелектуальна власність
Наука про деревину

Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів

Кафедра забезпечує цикл фахових дисциплін, які визначають професійний рівень майбутнього випускника, зокрема:

Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв
Проектування деревообробних та меблевих виробництв
Проектування дерев'яних будівельних конструкцій і елементів
Технологія столярних виробів
САПР об'єктів деревообробки
Виробництво дерев'яних покриттів для підлоги
Технологія дерев’яного домобудування
Актуальні проблеми галузі
Теорія та практика лісопиляння
Основи твердотільного моделювання
Раціональне використання деревини
Технології з CNC у  деревообробних  та меблевих виробництвах
Проектування світлопрозорих конструкцій
Комп'ютеризовані технології проектування виробів з деревини

 

Кафедра технології меблів та виробів з деревини

Кафедра забезпечує цикл фахових дисциплін, які визначають професійний рівень майбутнього випускника, зокрема:

Конструювання виробів з деревини
Технологія виробів з деревини
Технологія захисно-декоративних покриттів
Технологія корпусних меблевих виробів
Технологія м'яких меблевих виробів
Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення
Технологія гратчастих меблевих виробів
Реставрація меблевих виробів
Технологія спеціальних деревообробних виробництв
Технологічна підготовка деревообробних та меблевих виробництв
Дослідження лісових кластерів
Опорядження виробів з деревини екологічно безпечними матеріалами
Склеювання деревини екологічно безпечними матеріалами         
Методологія створення інноваційних продуктів та послуг
Візуалізація технологічної інформації
Гнучкі виробничі системи
Основи бізнес моделювання
Методологія творчого конструювання

На випускових кафедрах працюють висококваліфіковані викладачі, з яких 7 докторів технічних наук, професорів та 17 кандидатів технічних наук, доцентів.

Лабораторії випускових кафедр оснащені сучасним обладнанням, пристроями, приладами та засобами для проведення лабораторно-практичних занять та наукових досліджень.

Для забезпечення навичок у практичній діяльності студенти проходять технологічну та виробничу практики на провідних підприємствах галузі.

З 2017 року студенти спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» беруть активну участь в міжнародних програмах, зокрема Erasmus+ (навчання студентів та аспірантів в університетах м. Ротенбург, м. Циттау та м. Еберсвальде (Німеччина), м. Познань (Польща)) та «Спеціальний тиждень», який проводиться разом із студентами Університету м. Берн (Швейцарія). У 2021 році, окрім студентів з України та Швейцарії, у програмі «Спеціальний тиждень» братимуть також участь студенти з Франції (Університет м. Нант).


Для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» у Технологічному фаховому коледжі НЛТУ України за освітньо-професійною програмою «Обробка деревини» у 2022 році передбачено:

# вступ на основі базової загальної середньої освіти

- бюджет: 1. Індивідуальна усна співбесіда (українська мова та математика); 2. Мотиваційний лист;
- контракт: Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 30 червня до 13 липня 2022 року.


# вступ на основі повної загальної середньої освіти

- бюджет: 1. Сертифікати ЗНО (2019-2021 років) або НМТ (українська мова або будь-який за вибором вступника) або індивідуальна усна співбесіда (українська мова та математика). 2. Мотиваційний лист;

- контракт: Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 14 липня до 31 серпня 2022 року.


# вступ на основі кваліфікованого робітника професій столяр, верстатник деревообробних верстатів, столяр будівельний, тесляр

- бюджет: 1. Індивідуальна усна співбесіда (за фахом) у коледжі. 2. Мотиваційний лист;
- контракт: Мотиваційний лист.

Прийом заяв та документів з 14 липня до 24 липня 2022 року.

Вважаємо, що тільки висококваліфікований персонал забезпечить майбутній успішний розвиток підприємств деревообробної та меблевої галузей України.

 

Інформація для контактів:

Дирекція навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних технологій і дизайну: Львів, вул. Залізняка, 11, тел/факс: (032) 238-44-96, моб. тел. 067-224-41-45, моб. тел. 068-708-51-44

Приймальна комісія Національного лісотехнічного університету України: Львів, вул. Ген. Чупринки, 105, моб. тел. 067-370-23-12

Приймальна комісія Технологічного фахового коледжу НЛТУ України: Львів, вул. Пулюя, 20, тел. (032) 263-90-25, 263-82-96, моб. тел. 068-958-05-48