Хто не любить своє? рiдно? мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм'я людини. Й. Г. Гердер

02.03.2024

Корисна інформація

65-а науково-технічна конференція

З метою розгляду, обговорення і аналізу результатів, отриманих при виконанні науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт та підведення  підсумків наукової і науково-технічної діяльності інституту за 2014 рік  19-20 ТРАВНЯ 2015 року буде проводитись  65-а НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ.

В  ННІ  ДТД  працює  секція «Теоретичні та прикладні  аспекти  створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки».

В рамках секції працюватимуть підсекції:
• Сучасні  технології  лісопиляння, виготовлення  столярних  та  будівельних конструкцій (кафедра ТЛ,С і ДБВ);
• Сучасні методи сушіння та захисту деревини (кафедра ТС і ЗД);
• Нові технології і конструкції у меблевому виробництві (кафедра ТМВД);
• Деревинні композиційні матеріали (кафедра ТДКМ);
• Безпека  життєдіяльності,  охорона  праці  і  промислова  екологія  в  галузі (кафедра БЖД);
• Обчислювальна техніка і моделювання технологічних процесів (кафедра ІТ);
• Дизайн та мистецтвознавство (кафедра Дизайну) ;
• Фізичні методи дослідження матеріалів і процесів (кафедра Фізики);
• Хімічні сполуки і методи їх дослідження (кафедра Хімії).

Робота  і  організаційно-технічне  забезпечення  підсекцій  планується  на відповідних кафедрах силами працівників кафедр до 20 травня 2015р. (у відповідності до планів роботи підсекцій). 

За результатами  роботи  підсекцій  рекомендується  делегувати роботи докторантів, аспірантів, здобувачів та науково-практичні і прикладні роботи співробітників на пленарне засідання секції, яке відбудеться 20 травня о 14.30 в ауд. 20 (корпус 2, вул. Залізняка, 11).

Для  формування  програми  конференції  до  оргкомітету  необхідно  подати інформацію,  щодо  теми роботи,  авторів  (співавторів),  керівників, приналежність до відповідної  підсекції до  8 травня  2015р. заступнику  директора  ННІ  ДТД  з  наукової роботи Р. Щупаківському, або на електронну адресу: idtd@nltu.edu.ua

Прохання  забезпечити  присутність  авторів  і  доповідачів,  а  також  постійне представництво співробітників кафедр на пленарному засідання секції.