Мова - духовне багатство народу. Василь Сухомлинський

02.10.2023

Корисна інформація

Звіт 65-ої НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

19-20.05.2015р. в навчально-науковому інституті деревооброблювальних технологій і дизайну відбулась 65-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів - «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ І ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕРЕВООБРОБКИ».

У пленарному засіданні конференції прийняло участь понад 40 осіб: викладачі кафедр інституту, молоді вчені, аспіранти, представники підприємств галузі, тощо. Відвідав секційне засідання проректор з науково-педагогічної та виховної роботи і міжнародних зв'язків НЛТУ України О.Д. Пристая.

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою науковою полемікою та великим зацікавленням як досвідчених науковців так і молодих вчених.

У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем розвитку енергоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки, представлені вагомі результати напрацювань науковців інституту в технології опорядження, сушіння деревини, дизайні та створенні нових конструкціях меблів.

Організація та робота конференції пройшла на високому методичному та науковому рівні.

Дирекція ННІ ДТД висловлює подяку учасникам пленарного засідання конференції та бажає подальших успіхів у наукових здобутках та напрацюваннях.