Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники. Т. Фуллер

26.05.2024

Корисна інформація

Результати студентської науково-технічної конференції

УХВАЛА 

секції "ДЕРЕВООБРОБЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

студентської науково-технічної конференції технологічного факультету

«Енергоощадні та екологобезпечні технології в галузі» Секція працювала з 3 до 10 грудня 2013 року на технологічному факультеті. До складу секції входили підсекції, сформовані на базі кафедр:
• Технології деревообробки, меблевих виробів, сушіння і захисту деревини (об’єднана підсекція, що працювала на базі кафедр: технології сушіння і захисту деревини; технології лісопиляння, столярних та дерев’яних будівельних виробів; технології меблів та виробів з деревини);
• Технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу (кафедра технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу);
• Безпеки життєдіяльності і охорони довкілля (кафедра безпеки життєдіяльності);
• Фізики (кафедра фізики);
• Хімії (кафедра хімії).
Організація роботи підсекцій здійснювалась силами студентів та членів кафедр, які належать до відповідної підсекції.
На підсекціях секції "Деревооброблювальні технології" було представлено 57 доповідей студентських робіт за результатами науково-дослідної роботи. Окрім доповідей студентів технологічного факультету були представлені доповіді студентів лісогосподарського, економічного та лісомеханічного факультетів, Інституту екологічної економіки НЛТУ України, які взяли участь в роботі секції "Деревооброблювальні технології".
За підсумками роботи секції "Деревооброблювальні технології" відзначено високий рівень низки доповідей і вирішено присудити:

Перше місце роботам:
1. Дослідження припусків на сушіння для ламельних заготовок.
Демчук О.В. – ст. гр. ТДм-61; Керівник: доц. к.т.н. Андрашек Й.В.
2. Аналіз та порівняння об’ємних виходів пиломатеріалів з урахуванням форми колод за допомогою програми твердотільного моделювання Solid Works.
Маслій В.В. – ст. гр. ТДм-61; 
Керівники: доц. д.т.н. Маєвський В.О., проф. к.т.н. Мацюк Р.І.
3. Вплив антипіренів на якісні показники лакофарбових покриттів.
Петрів М. М.– ст. гр. ТВД-61м; Керівник: доц. к.т.н. Яремчук Л.А.
4. Аналіз процесу приклеювання настилових матеріалів до гнучких основ м’яких меблів.
Воєвода О.В. – ст. гр. ТВД-61м;  Керівник: доц. к.т.н. Грицак С.А.
5. Шляхи знищення викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище автотранспортом.
Копій М.Л.– ст. гр. А-6, Струс М.М.– ст. гр. А-21; 
Керівник: ст. викл. к.т.н. Книш Ю.В.
6. Властивості карбамідоформальдегідних клеїв з використанням деревинної мелеси.
Походай Н. – ст. гр. ХТ(м)-61; Керівник: доц. к.т.н. Салабай Р.Г.
7. Порівняння транспортних викидів з їх фотосинтетичним зв’язуванням деревними насадженнями.
Наугольник Ю.М.– ст. гр. ЛГС-11, Куневський А.В.– ст. гр. ЛГС-11;
Керівник:к.ф.-м.н. проф. Вайданич В.І.
8. Пошук альтернативних джерел енергії на Україні. 
Даниляк А., Липник Р.І.– ст. гр. ЕК-11;            
Керівник: доц. Федина М.Ф.

Друге місце роботам:
1. Заходи з енергозбереження в сушильних камерах для пиломатеріалів.
Мартіросян М.А. – ст. гр. ТДм-61; Керівник: доц. к.т.н. Губер Ю.М.
2. Дослідження теплофізичних характеристик клеєних порожнистих брусів.
Зубачик Т.М. – ст. гр. ТВД-61м;
Керівники: доц. к.т.н. Дадак Ю.Р., ас. к.т.н. Безкоровайний А.Г., ст. викл. к.т.н. Копинець З.П.
3. Дослідження експлуатаційних характеристик покриттів на основі олійних ЛФМ.
Кондратов Я.В. – ст. гр. ТВД-61м; Керівник: доц. к.т.н. Яремчук Л.А
4. Адміністративні стягнення за порушення законодавства про охорону праці та охорону надр.
Лозинський С.В. – ст. гр. ТВД-52м; Керівник: доц. к.т.н. Сторожук В.М.
5. Вплив параметрів режиму пресування на вміст дрібної фракції паливних гранул.
Вакулін І.– ст. гр. ХТ(м)-6; Керівник: асист. к.т.н. Салдан Р.Й.
6. Сучасна напівпровідникова мікроелектроніка.
Мартинюк І.О.– ст. гр. КН-11, Музичин Ю.І.– ст. гр. КН-11;
Керівник:к.ф.-м.н. доц. Довга Н.Д.
7. «Зелена хімія» - нове мислення.
Петришин Б., Чорненька І.– ст. гр. ХТ-31;            
Керівник: доц. Пандяк Н.Л.

Третє місце роботам:
1. Механізм транспортування води в деревині.
Романчук Н.І. – ст. гр. ТВДм-52, Янковський Ю.О. – ст. гр. ТДм-51;
Керівники: доц. к.т.н. Андрашек Й.В., доц. к.т.н. Дадак Ю.Р.
2. Оптимізація розкрою пиломатеріалів на заготовки з урахуванням їх розмірно-якісних характеристик.
Федик О. С. – ст. гр. ТДм-61;
Керівники: доц. д.т.н. Маєвський В.О., ас. Мацишин Я.В.
3. Дослідження особливостей використання вживаної деревини у виробництві деревностружкових плит. 
Вакуліна А.Ю. – ст. гр.  ТВД-61м; Керівник:  доц.  к.т.н.  Гайда С.В.
4. Зниження забруднення та шуму під час будівництва та ремонту автомобільних доріг.
Пеньдя П.І. – ст. гр. Л-51м , Худоба І.Р. – ст. гр. Л-51с;
Керівник: проф. к.т.н. Джигирей В.С.
5. Використання целюлозного скопу у виробництві будівельних матеріалів.
Поїзд І. – ст. гр. ХТ(м)-6; Керівник: доц. к.т.н. Шепелюк О.О.
6. Роль магнітного поля Землі для глобального клімату планети.
Ліченко В.– ст. гр. ІМ-21; Керівник: к.ф.–м.н. ст. викл. Онуфрів О.Р.
7. Хімічна промисловість та проблеми охорони навколишнього середовища.
Бойко І.– ст. гр. ЛГ-11;   Керівник: ст.викл. Салівон Н.Ф.

В роботі секції "Деревооброблювальні технології" науково-технічної студентської конференції «Енергоощадні та екологобезпечні технології в галузі» технологічного факультету взяли участь викладачі і аспіранти кафедр технології сушіння і захисту деревини; технології лісопиляння, столярних та дерев’яних будівельних виробів; технології меблів та виробів з деревини; технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу; безпеки життєдіяльності; обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів; фізики; хімії, магістранти та студенти технологічного факультету, а також лісогосподарського, лісомеханічного факультетів та Інституту екологічної економіки НЛТУ України − в загальній кількості 75 чоловік.
Під час обговорення результатів роботи конференції викладачами та студентами факультету була внесена низка пропозицій щодо підготовки та проведення наступної студентської науково-технічної конференції.

За результатами роботи була прийнята ухвала:
1. Рекомендувати кращі студентські роботи до участі в конкурсі студентських наукових робіт.
2. Просити ректорат НЛТУ України нагородити грошовими преміями та грамотами студентів, які зайняли перші, другі та треті місця.
3. Активніше залучати до науково-практичної діяльності студентів старших курсів за напрямками випускових кафедр.
4. Просити деканат оголосити подяку оргкомітету студентської науково-технічної конференції на технологічому факультеті «Енергоощадні та екологобезпечні технології в галузі»: голові секції Петрів М.М., секретарю секції Копію О.В.
5. Внести зміни до складу оргкомітету студентської науково-технічної конференції на технологічному факультеті і затвердити:
- голова СНТ ТФ Копій О.В.; - секретар 
6. Роботу секції "Деревооброблювальні технології" оцінити “задовільно”.

Декан ТФ проф.   Максимів В.М.
Науковий керівник СНТ ТФ доц. Сторожук В.М.
Голова СНТ ТФ   Петрів М.М.
Секретар   Копій О.В.