Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Т. Шевченко

07.02.2023

Корисна інформація

74-та студентська науково-практична конференція

Шановні студенти та викладачі!

29-30 листопада 2022 року проходитиме 74-та студентська науково-практична конференція. Робота і організаційно-технічне забезпечення секцій планується на відповідних кафедрах 29 листопада 2022р. у відповідності до планів їх роботи. 30 листопада 2022 року загальне пленарне засідання секцій. Підключитися до відеоконференції в середовищі Google Meet (за допомогою корпоративної пошти) код доступу у середовищі Google Meet: idktd74k.

За матеріалами конференції буде видано електронний збірник. 

Останній термін прийому матеріалів до 15 грудня 2022 року включно.

Програма 74 студентської науково-практичної конференції.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Матеріали конференції обсягом до 5 сторінок (разом з використаними джерелами – за потребою) формату А4, текстовий Word for Windows (розширення doc, docx). Сторінки не нумеруються. Орієнтація книжкова. Міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,0 см. Усі береги 2,0 см. Шрифт TimesNewRoman. Розмір кегля 12. Прізвище та ініціали автора (авторів) розміщуються у правій частині аркуша, нижче – назва установи (бажано без скорочень). Через 1 інтервал – назва тез великими літерами напівжирним курсивом; далі через 1 інтервал за шириною аркуша – текст (без переносів). Схеми й інші зображення слід подавати як РИСУНКИ. Список використаних джерел.

Матеріали тез надсилати на адресу: lukyanchuk@nltu.edu.ua, у темі листа вказати «Матеріали студентської конференції».