Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги. В.Сухомлинський

16.04.2024

Корисна інформація

73-тя студентська науково-практична конференція ННІ ДКТД

73-тя студентська науково-практична конференція ННІ ДКТД працювала 23-24 листопада 2021 року.
Програма конференції...
Матеріали конференції...

На базі Навчально-наукового інституту деревообробних та комп’ютерних  технологій і дизайну працювали секції:

1. Деревообробні та меблеві технології (науковий керівник секції – к.т.н., доц. Копинець З.П.)
2. Технології захисту навколишнього середовища (науковий керівник секції – к.т.н., доц. Губер Ю.М.)
3. Технологій деревинних композиційних матеріалів і модифікування деревини (науковий керівник  –  к.т.н., доц. Копанський М.М.)
4. Дизайну (науковий керівник – канд. мистецтвознавства, ст. викл. Прокопчук І.Ю.)
5. Хімії (науковий керівник – к.х.н, ст. викл. Салівон Н.Ф.).

Робота і організаційно-технічне забезпечення секцій здійснювалось 23 листопада 2021 р. силами студентів та членів відповідних кафедр.

На конференції було представлено 78 доповідей студентських робіт за результатами науково-дослідної роботи. 

Пленарне засідання конференції, на яке кафедри інституту делегували своїх представників, проходило 24 листопада 2021р. у середовищі Google Meet. Заслухано 8 доповідей, які висвітлювали актуальні питання розвитку енергоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Теми доповідей:

1. Інженерно-технічні розрахунки CLT панелей з використанням програмного забезпечення SolidWorks
Доповідач: ст. гр. ТДм-51 Манзюк А.О. Керівник:  проф., д.т.н. Маєвський В.О.

2. Вплив витрати первинної поліетиленової плівки і породи деревини на властивості фанери
Доповідач: ст. гр. ТДКМ-61м Бірук В.С. Керівники: проф., д.т.н. Бехта П.А.

3. Естетичні принципи формоутворення в архітектурі та дизайні постмодернізму
Доповідач: студ. гр Д-61 (м) Пукало О.
Керівник: канд. мистецтвознавства, ст. викл. Прокопчук І.Ю.

4. Дослідження теплоти згоряння деревини методом інтегрованого термічного аналізу
Доповідач: ст. гр. ДТЛГ-51м Ковцуняк М.Р., ст. гр. ТЗНСС-21 Фульмес О.В.
Керівник: проф., д.т.н. Кшивецький Б.Я., доц., к.т.н. Андрашек Й.В.

5. Використання вторинної сировини і відходів д/о як фільтрів для вилучення ПАР із стічних вод
Доповідач: ст. групи ДТ-21 Сеньків Б.  Керівник: доц., к.х.н. Демчина Р.О.

6. «Скетч» – повернення до професійного ескізного проєктування.
Доповідач: студ. гр. Д-41 Цундер О.
Керівник: док. пед. наук., доц. Прусак В.Ф.

7. Дослідження зміни колірних характеристик дубового шпону в процесі його виготовлення
Доповідач: ст. гр.ТД-61м Партика В.Р.
Керівник: доц., к.т.н. Губер Ю.М.

8. Структурування та озеленення архітектури Вежа «Clelia», Республіка Кіпр – сучасне трактування «Садів Семіраміди», Вавілон
Доповідач: студ. гр. Д-41 Бодачевська М.
Керівник: док. пед. наук., доц. Прусак В.Ф.

Варто зазначити, що конференція в цілому пройшла на достатньо високому науковому рівні, в дусі дискусій з поміркованою науковою полемікою.                                                           Заст.директора ННІ ДКТД з наукової роботи Галина Ортинська