Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Д. Байрон

02.03.2024

Корисна інформація

65 студентська науково-технічна конференція

 

Призери 65-ї студентської науково-технічної конференції на ТФ


 

  З 16 по 18 квітня 2013 року
на технологічному факультеті
відбулася
65-а студентська науково-технічна конференція
(секція "ДЕРЕВООБРОБЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ")Секція "ДЕРЕВООБРОБЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" працювала протягом двох днів з 16 по 18 квітня на технологічному факультеті.

До складу секції входили підсекції, сформовані на базі кафедр:

  • Технології деревообробки, меблевих виробів, сушіння і захисту деревини (об’єднана підсекція, що працювала на базі кафедр: технології сушіння і захисту деревини; технології лісопиляння, столярних та дерев’яних будівельних виробів; технології меблів та виробів з деревини);
  • Технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу (кафедра технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу);
  • Безпеки життєдіяльності і охорони довкілля (кафедра безпеки життєдіяльності);
  • Фізики (кафедра фізики);
  • Хімії (кафедра хімії).

Організація роботи підсекцій здійснювалась силами студентів та членів кафедр, які належать до відповідної підсекції.
На підсекціях секції "Деревооброблювальні технології" було представлено 42 доповіді студентських робіт за результатами науково-дослідної роботи. Окрім доповідей студентів технологічного факультету були представлені доповіді студентів лісогосподарського, економічного та лісомеханічного факультетів, Інституту екологічної економіки НЛТУ України, які взяли участь в роботі секції "Деревооброблювальні технології".

За підсумками роботи секції "Деревооброблювальні технології"
відзначено високий рівень низки доповідей і вирішено присудити:

Перше місце роботам:

1. Оцінка ефективності використання сировини для виготовлення стінових елементів дерев’яних будинків.
Зубачик Т. – ст.гр.ТВД м -52                 Керівник: к.т.н., доц. Дадак Ю.Р.

2. Раціоналізація вибору типових джерел штучного освітлення.
Сомар Т.А.. – ст.гр. Д-41                     Керівник: асист. Козар В.С.

3. Аналіз технологій виготовлення паливних гранул з подрібненої деревини хвойних порід.
Вакулін І.В. − ст. гр. ХТм-51                Керівник: к.т.н., асист. Салдан Р.Й.

4. Порівняння промислових викидів вуглекислого газу та його зв’язування деревними насадженнями м. Львова методом квантування енергії сонячної радіації .
Демкович Х.Я.  -  ст. гр. ЕК-11;
Пенцак М.В.  – ст. гр. ЕК-11.               Керівник: к.ф.-м.н. проф. Вайданич В.І.

5. Визначення гідравлічної активності зразка породи.
Мерза С.П., Лесів О.П. ст. гр. ЕКС-11   Керівник: к.х.н., доц. Федина М.Ф.

Друге місце роботам:

1. Механізм транспортування вологи в деревині.
Грицик Ю. – ст. гр. ДТ-42
Романчук Н.  – ст. гр. ДТ-42               Керівник: к.т.н., доц. Андрашек Й.В.

2. Прогнозування об’ємного виходу заготовок з пиломатеріалів за допомогою нечіткої експертної системи.
Федик О. − ст. гр.ТДм-51                   Керівники: асп. Мацишин Я.В.
Маслій В. − ст. гр.ТДм-51                                    к.т.н., доц. Маєвський В.О.

3. Принципи формування направленого повітря без використання рухомих частин машин і механізмів.
Матвіїшин Д.І. – гр. Ам-51                Керівник: к.т.н., ст. викл. Книш Ю.В.

4. Шляхи зменшення токсичності фанери.
Походай Н.Ю. − ст. гр. ХТ(м)-5         Керівник: к.т.н., доц. Салабай Р.Г.

5. Дослідження залежності флокуляції та коагуляції волокна від композиції паперової маси на АСС “Коростилівська паперова фабрика”.
Ченцов М.С. – ст. гр. ХТ-51м             Керівник: к.т.н., доц. Козак Р.О.

6. Струм у живій і неживій природі.
Талайло В.І. − ст. гр. ЛГ-12
Попадич Н.П. − ст. гр. ЛГ-12.             Керівник: асист. Дячук М.В.

7. Молекулярні сита.
Шульга . − ст. гр. ДТС-11                  Керівник:  асист. Ленківська Т.П.


Третє місце роботам:

1. Дослідження процесу конвективного сушіння букових пиломатеріалів.
Михальчук В. − ст. гр. ДТС-21             Керівник: асист. Копинець З.П.

2. Дослідження режимів гнуття заготовок з деревини вільхи.
Бобрик О.О. − ст. гр. ТВД-52м            Керівник: к.т.н, доц. Кушпіт А.С.

3. Особливості використання(відходів)вживаної деревини у виробництві паливних   гранул та брикетів.
Мерчук Р.В.. –  ст. гр. ДТ-31
Торчитович Б.М. – ст. гр.  ДТ-31         Керівник: к.т.н., доц. Гайда С.В..

4. До питання акустичного комфорту на виробництві.
Лозинський С.В. − гр. ДТ-42              Керівник: к.т.н., доц. Сторожук В.М.

5. Аналіз витрат на працеохоронні заходи сучасного підприємства.
Третяк Н.О. – ст. гр. ОА-41                Керівник: к.т.н., доц. Сомар Г.В.

6. Видатні українські фізики.
Заваринський В.І. − ст. гр. ІМ-11.     Керівник: к.ф.-м.н. доц. Салапак В.М.

7. Вода – основа життя, екологічні аспекти води.
Іващишин Н.І. − ст. гр. ЕК-11.          Керівник: к.ф.-м.н. ст. викл. Онуфрів О.Р.


В роботі секції "Деревооброблювальні технології" 65-ї науково-технічної студентської конференції взяли участь викладачі і аспіранти кафедр технології сушіння і захисту деревини; технології лісопиляння, столярних та дерев’яних будівельних виробів; технології меблів та виробів з деревини; технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу; безпеки життєдіяльності; обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів; фізики; хімії, магістранти та студенти технологічного факультету, а також лісогосподарського, лісомеханічного факультетів та Інституту екологічної економіки НЛТУ України − в загальній кількості 182 чоловіки.

Призерам конференції на Вченій раді технологічного факультету було вручено грамоти деканом ТФ Максимів В.М.