Якщо ви володієте знанням, дайте іншим запалити від нього свої світильники. Т. Фуллер

27.05.2024

Корисна інформація

66-а студентська науково-технічна конференція

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо організації та проведення 66-ї студентської науково-технічної конференції на базі Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну НЛТУ України

 

На виконання наказу МОН України від 14.01.2014р. №1/11-205 «Про план проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році» та наказу НЛТУ України від 15.04.2014р. №С-234 «Про проведення студентських конференцій» за результатами науково-дослідної роботи студентів в рамках 66-ї студентської науково-технічної конференції НЛТУ України на базі Інституту деревооброблювальних  технологій і дизайну 4 листопада 2014р. працюватимуть секції: 

„Деревооброблювальні технології” (науковий керівник − канд. техн. наук, доц. Сторожук В.М.); 

„Інформаційні технології” (науковий керівник − канд. техн. наук, ст. викл. Коширець С.І.);

„Дизайн” (науковий керівник − інж. Прокопчук І.Ю.).

 

Секція „ДЕРЕВООБРОБЛЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Секція „Деревооброблювальні технології” включає підсекції, сформовані на базі кафедр, зокрема:

• Технології деревообробки, меблевих виробів, сушіння і захисту деревини (об’єднана підсекція, що діє на базі кафедр ТС і ЗД; ТЛ, С та ДБВ; ТМВД)
  − керівник підсекції: канд. техн. наук, ст. викл. Копинець З.П.;

• Технології деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу (на базі кафедри ТДКМ)
  − керівник підсекції: канд. техн. наук, ст. викл. Ортинська Г.Є.;

• Безпеки життєдіяльності і охорони довкілля (на базі кафедри БЖД)
  − керівник підсекції асист. Козар В.С.;

• Фізики (на базі кафедри Фізики) − керівник підсекції: асист. Дячук М.В.;

• Хімії (на базі кафедри Хімії) − керівник підсекції: канд. хім. наук, ст. викл. Салівон Н.Ф.


Організація роботи підсекцій

Формування оргкомітетів (голова, секретар, керівник тощо), журі для оцінювання робіт, матеріально-технічне забезпечення, графік роботи, підведення підсумків тощо, здійснюється силами студентів та членів кафедр, які належать до відповідної підсекції, на чолі з науковими керівниками.

Для формування програми 66-ї студентської науково-технічної конференції на базі ІДТД науковим керівникам підсекцій рекомендується до 20 жовтня 2014р. організувати подання в секретаріат оргкомітету конференції (дирекцію ІДТД) наступної інформації за особистим підписом:

– склад оргкомітетів секції (відповідно і підсекцій);

– графік роботи секції (підсекції);

– перелік і формулювання тем доповідей, заявлених для участі в роботі конференції, короткі відомості про авторів (співавторів), керівників робіт, приналежність до відповідної підсекції.

Крім прізвищ та ініціалів учасників конференції слід наводити також шифр групи студентів-учасників, вчене звання, науковий ступінь, посаду викладача-керівника тощо.

Робота підсекцій запланована на 4 листопада 2014р. За результатами виступів та їх обговорення у підсекціях визначатимуться переможці з рекомендаціями присудження призових місць (інформація про кількість призових місць буде надана додатково). Протоколи за результатами роботи підсекцій, оформлені відповідними оргкомітетами, слід подати до 12.00 5 листопада 2014 р. до оргкомітету конференції на ІДТД.

Програма конференції (завантажити).

Науковий керівник секції „Деревооброблювальні технології”     В.Сторожук