Учітесь, читайте, чужого навчайтесь й свого не цурайтесь. Т.Г.Шевченко

16.04.2024

Корисна інформація

Кафедра інформаційних технологійСтворена у 1986 році під назвою обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів. В результаті реорганізацій Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України) у 2014 році отримала назву Інформаційних технологій та ввійшла до складу Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну. 

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на здобуття студентами фундаментальної підготовки з інформатики, обчислювальної техніки і програмування, сучасних комп'ютерно-інформаційних систем і технологій, проектування CAD/CAE/CAM систем, методів комп’ютерного моделювання та оптимізації технологічних процесів. Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін з інформатики, інформаційних технологій, обчислювальної техніки, web-технологій для студентів усіх напрямів та спеціальностей університету.

Колектив кафедри проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми "Інформаційно-комп'ютерні технології забезпечення функціонування сталого розвитку лісопромислового комплексу України". З часу існування працівниками кафедри захищено п’ять докторських та 14 кандидатських дисертацій.

Технічне забезпечення навчального та наукового процесу періодично оновлюється та поповнюється сучасною комп’ютерною технікою. Для навчального процесу використовується дев’ять комп'ютерних класів, з яких - шість навчальних лабораторій та навчальний центр Autodesk. Всі комп'ютери кафедри об’єднанні в локальну мережу та під'єднанні до Інтернету. Скористатися доступом до Wi-Fi можна безпосередньо у більшості навчальних лабораторіях кафедри. 

Колектив кафедри інформаційних технологій