Дуже небагато людей живе сьогоденням. Більшість готується жити пізніше. Дж. Свіфт

20.04.2018

Корисна інформація

Кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів


Кафедра створена у 1947 р. як кафедра лісопиляння і сушіння деревини. Вона охоплювала чотири цикли дисциплін: технологія пиломатеріалів; сушіння деревини; охорона праці; патентознавство. З теперішньою назвою – кафедра технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (ТЛ, С і ДБВ) функціонує з липня 2011 року після реорганізації кафедри технології деревообробки і захисту деревини. Першим завідувачем кафедри став один з ініціаторів її створення – директор Інституту деревооброблювальних технологій і дизайну д.т.н., проф. Максимів В.М.

Кафедра має три основні напрямки освітньої та наукової діяльності: технологія пилопродукції; технологія столярних виробів; технологія дерев’яного домобудування. Співробітники кафедри працюють над покращенням навчально-методичного забезпечення дисциплін, видаючи підручники, посібники, методичні вказівки. Результати наукової діяльності публікуються у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Співробітники кафедри беруть участь як в університетських наукових конференціях, так і в міжнародних закордонних (Польща, Словаччина, Німеччина, Литва, Португалія, Росія тощо). Міжнародна співпраця є одним із найважливіших напрямків розвитку кафедри.

Тематика наукових досліджень кафедри відповідає пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки, зокрема першому напрямку – фундаментальні дослідження з найважливіших (для деревообробної галузі промисловості) проблем природничих наук. Вказаний напрямок базується на основі досліджень і розробки прогресивних енерго- і матеріалоощадних технологій та сучасного обладнання в лісопиляльно-деревообробному і столярному виробництвах та дерев'яному домобудуванні.