Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Т. Шевченко

28.07.2017

Корисна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 35.072.04

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки
04.07.2013р. №893


ТЕХНІЧНІ НАУКИ


Утворити у ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» спеціалізовану вчену раду Д 35.072.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини» терміном на три роки.

Голова ради:

Максимів Володимир Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного лісотехнічного університету України МОН України.

Заступник голови ради:

Соколовський Ярослав Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного лісотехнічного університету України МОН України.

Вчений секретар:

Маєвський Володимир Олександрович, д.т.н., доцент, доцент Національного лісотехнічного університету України МОН України.

Члени ради:

Бехта Павло Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного  лісотехнічного університету України МОН України;

Білей Петро Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного  лісотехнічного університету України МОН України;

Гумницький Ярослав Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

Дячок Василь Володимирович, д.т.н., доцент, професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

Кійко Орест Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного  лісотехнічного університету України МОН України;

Куцик Андрій Степанович, д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

Лабай Володимир Йосифович, д.т.н., доцент, професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;

Озарків Ігор Мирославович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного  лісотехнічного університету України МОН України;

Пінчевська Олена Олексіївна, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України;

Поберейко Богдан Петрович, д.т.н., доцент, професор кафедри Національного лісотехнічного університету України МОН України;

Стадник Мирон Михайлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного  лісотехнічного університету України МОН України;

Шостак Володимир Васильович, професор, професор кафедри Національного лісотехнічного університету України МОН України.