Освіта — скарб; праця — ключ до нього. П. Буаст

19.03.2019

Корисна інформація

Кафедра фізики

 

Кафедра фізики організована в числі перших кафедр Львівського лісотехнічного інституту в 1945 році. Організатором і першим завідувачем кафедри фізики був призначений Д.П.Дятлов (1945-58 рр.). Надалі кафедру очолювали доценти К.Ф.Губа (1958-60р.р.), М.Я. Броун (1960-62 рр.), Д.І.Третяк (1962-64 рр.), ст. викладачі А.Я.Кубецький, Т.І.Горбатий, Б.П.Ярема (1964-67 рр.), доценти В.І.Вайданич (1967-83 рр.), З.П.Чорній (1983-93 рр), професор В.І. Вайданич (1993-2004 рр.). З 2004 року кафедру очолює професор Чорній З.П.

Викладацький склад кафедри формують: завідувач кафедри - доктор фізико-математичних наук, професор Чорній Зиновій Павлович; кандидат фізико-математичних наук, заслужений працівник освіти України, професор Вайданич Василь Іванович; доктор педагогічних наук, доцент Орищин Юрій Михайлович; кандидати фізико-математичних наук, доценти Пенцак Григорій Михайлович, Кобринович Михайло Степанович, Яцик Богдан Миколайович і Салапак Володимир Михайлович, старший викладач Онуфрів Олег Романович і асистент Дячук Микола Васильович.

Інженерно-технічний персонал формують: провідний інженер Дячук Василь Миколайович, інженер Павліш Ольга Степанівна, інженер Кондратюк Микола Карпович.

Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • САЛАПАК Володимир Михайлович – завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 • ЧОРНІЙ Зиновій Павлович - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики.   
 • ОРИЩИН Юрій Михайлович – доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізики.
 • КОБРИНОВИЧ Михайло Степанович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики. 
 • ОНУФРІВ Олег Романович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики
 • ДЯЧУК Микола Васильович – старший викладач кафедри фізики.

Тематика наукових досліджень

Зусилля викладацького складу кафедри зосереджені на таких наукових напрямах:

 • Радіаційні процеси в іонних кристалах (професор Чорній З.П.,  доценти Кобринович М.С., Салапак В.М., Онуфрів О.Р., старший викладач  Дячук М.В.)
 • Вивчення і розв’язання проблем Вищої школи (професор Орищин Ю.М.)

Захист докторських та кандидатських дисертацій

За період з 1999 року на кафедрі Фізики захистили дисертації:

докторські 

 • У 2000 році професор Чорній З.П. захистив дисертацію на тему «Іонні процеси в радіаційно забарвлених кристалах галогенідів двовалентних металів» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
 • У 2005 році доцент Орищин Ю.М. захистив дисертацію на тему «Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального експерименту» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики.

кандидатські

 • У 2000 році Салапак В.М. захистив дисертацію на тему «Активаторні центри забарвлення в кристалах SrCl2-Tl» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
 • У 2013 році Пірко І.Б. захистив дисертацію на тему "Термо- та фотоіндуковані перетворення центрів забарвлення в кристалах зі структурою флюориту" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.