Я знаю, що нічого не знаю. Сократ

25.05.2018

Корисна інформація

Академічний тренінг Олени Анатоліївни Швець у Канаді


«Міжнародне освітнє агентство» CEOICEA організувало для викладачів вищих навчальних закладів України академічний тренінг у коледжах і університетах Канади, а саме: Pickering Collage, Georg Brown College, Georgian College, University of Canada West, а також в основних школах English School of Canada, CLLC, ILac, у період з 26 березня по 5 квітня 2018 р. Участь у даному заході прийняла і старший викладач кафедри Дизайну НЛТУ України Олена Анатоліївна Швець. Поїздка здійснювалась під керівництвом Ірини Кобець – директора CEOICEA. Метою стажування було як ознайомлення з аспектами вищої освіти в Канаді, так і пошук напрямів співпраці між окремими навчальними закладами України (Львів, Вінниця, Хмельницький, Черкаси) і Канади (Торонто, Ванкувер). Українські викладачі були ознайомлені з програмою отримання нашими студентами стипендій. Були розглянуті особливості погодження освітніх програм та можливості організації співпраці  для безкоштовного навчання студентів протягом одного семестру. Під час стажування проведено навчальні тренінги для викладачів. Конкуренція між коледжами Канади сприяє виникненню нових форм навчання студентів, організації навчального процесу на найвищому технічному рівні. Велика увага надається адаптації міжнародних студентів як у освітньому просторі, так і в побутовому середовищі. Якщо розглядати головні риси канадської освіти, то необхідно відзначити:

 
1. Соціальне спрямування освіти. Найяскравішим є приклад з виховання лідерства особистості в Pickering College з гаслом «Що ти можеш запропонувати суспільству?». Акцентування навчання на принципах «глобального мислення» прослідковується на всіх рівнях навчання – від молодших до випускних класів. В цьому закладі велике значення надається проектному методу. Так, спочатку студенти готують проект, що виконується групою, а наприкінці навчання – індивідуальний, соціальний проект.

 

 

2. Нерозривний зв'язок з промисловістю, бізнесом і сферою застосування (напр. медициною) – це і викладання найкращими професіоналами (кулінарами, бізнесменами, лікарями тощо), і проходження навчальної практики в фірмах чи установах. Особливе значення надається виробничій практиці – і під час, і окремо від навчання, її термін і місце проходження. В результаті проходження практики студент або отримує рекомендації, або знаходить своє майбутнє місце роботи. Практика є «лакмусовим папірцем» актуальності даної спеціалізації. І якщо для керівництва коледжу проблемно влаштувати студента на практику за певним напрямом, то вирішується питання зміни спеціалізації.              Зворотній зв'язок установ та фірм з навчальним закладом проявляється в оснащенні аудиторій і лабораторій. Зацікавленість у спеціалістах, що володіють сучасними засобами, виявляється в тому, що і фірми, і муніципалітет надають навчальним закладам найсучасніше обладнання для занять.


 

     3. Фінансова підтримка мотивації до успішного навчання і саморозвитку. Вона виявляється на всіх стадіях навчання: від школи, де ми могли бачити фото дітей з чеками за реалізовані проекти, до оплати курсів викладачів, які хочуть опанувати новий напрям. Навчання в Канаді дуже дороге. Це забезпечує виважене відношення батьків і студентів до вступу у вищі навчальні заклади. В той же час, влада надає можливість взяти кредити, за якими списання великих сум забезпечується, якщо 75% оцінок вище оцінки «добре» після закінчення навчання. Успішність в цілому мотивується під час всього процесу навчання і фінансовою підтримкою також.

      
 

4. Організація вільного часу студентів, як реалізація принципу «Свобода – це можливість самовиразу». 

5. Треба відзначити тісну співпрацю приватних і державних навчальних закладів. Така співпраця державного і приватного сектора освіти була розглянута на прикладі організації навчального процесу приватної мовної школи ILuk, яка співпрацює з 80 вищими навчальними закладами. Якість викладання перевіряється моніторингом що 2 тижні, відгуками про викладачів, щотижневими тестами для студентів. В програмі стажування були розглянуті питання отримання нашими студентами відповідного до вимог вищої освіти мовного рівня В-2. Для цього було ознайомлено з програмами в англомовних школах. В школі ILuk використовуються такі педагогічні підходи і засоби:

- комунікативний, індивідуальний, інтерактивний;

- авторські підручники, онлайн програми;

- постійна модифікація програм;

- можливість зміни викладача;

- ігри, кохути, серіали з субтитрами;

- презентації, спілкування з відомими людьми;

- тематика актуальних текстів;

- постійний контроль за знаннями ( щотижня )

- питання дисципліни і запізнення (15хв. запізнення – і пара не зараховується).

 

6. Велика кількість міжнародних студентів викликає потребу у спеціалістах по «внутрішній культурі».

7. Нині в багатьох навчальних закладах розглядається або впроваджується «проект відмови від мобільних телефонів, планшетів».

8. «Інститут репетиторства» – дуже цікавий досвід занять старшокурсників з молодшокурсниками з метою допомоги в складних темах. Якщо середній бал старшокурсника дозволяє їм займатись репетиторством, вони мають досить значну погодинну оплату, причому чим вищий бал, тим і оплата більша. У державних коледжах Brown і Georgian проходили зустрічі з українськими студентами, які розповідали, наскільки важливою для них така допомога була в перший рік навчання, а тепер вони самі надають її молодшокурсникам.