Для вченої й освіченої людини жити — значить мислити. Цицерон

17.01.2019

Корисна інформація

Співпраця з Познанським університетом наук про життя (Польща)

РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ НЛТУ УКРАЇНИ
З ПОЗНАНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НАУК ПРО ЖИТТЯ (ПОЛЬЩА)

В рамках академічної мобільності за програмою Еразмус+ (напрям КА1) та на виконання міжінституційної угоди, укладеної відповідно до результатів конкурсу програми 2017 року, і згідно з результатами конкурсного відбору, проведеного спільно НЛТУ України і Познанським університетом наук про життя (PULS), у період з 25 лютого по 3 березня 2018р. працівники університету Бехта П.А. – завідувач кафедри технологій деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу, д.т.н., професор, і Бехта Н.С. - старший викладач кафедри дизайну - проходили стажування в Познанському університеті наук про життя (Польща). Опікуном поїздки з боку польської сторони був д-р Т. Кристоф’як (dr. T. Krystofiak) з відділення склеювання та опорядження деревини кафедри технології деревинних композиційних матеріалів факультету технології деревообробки.

Метою стажування було читання лекцій для студентів даного університету (Бехта П.А.) і стажування для збору матеріалів для підготовки змістового модуля з дисципліни “Матеріалознавство” (“Material Science”) англійською мовою (Бехта Н.С.). Окрім читання лекцій та збору матеріалів для підготовки англомовного курсу, працівниками НЛТУ України проведено зустрічі: з керівництвом факультету технології деревини – деканом проф. Мазелою (prof. B. Mazela) і заступником декана з науки і міжнародної співпраці проф. Олеком (prof. W. Olek), провідними професорами – завідувачем кафедри дизайну меблів проф. Смардзевським (prof. J. Smardzewski), завідувачем кафедри деревинних композиційних матеріалів проф. Дзюрка (prof. D. Dziurka), проф. Молінським (prof. W. Molinski) з кафедри науки про деревину, проф. Прошиком (prof. S. Proszyk) з відділення склеювання та опорядження деревини, dr hab. W. Kusiak з відділення охорони праці, dr hab. G. Cofta і dr hab. M. Zborowska з відділення захисту та модифікування деревини та ін. - для обговорення подальшої співпраці; обговорено розроблення та подання спільних проектних заявок за програмою Еразмус+. Також були обговорені шляхи подальшої співпраці між нашими університетами.


1 На зустрiчi з деканом факультету деревообробки проф.Б.Мазелою


Детальніше про Познанський університет наук про життя (PULS) можна прочитати на сайті університету: http://skylark.up.poznan.pl/, а про факультет технології деревообробки – далі за текстом або на сайті: http://skylark.up.poznan.pl/en/faculty-wood-technology-0; http://wtd.up.poznan.pl/pl 

Загалом в університеті навчається близько 12000 студентів. Факультет деревообробки в Познанському університеті наук про життя був створений у 1954 році. У даний час в структурі факультету є один Інститут хімічної технології деревини та 6 кафедр (хімії, дизайну меблів, механіки та теплотехніки, науки про деревину, деревообробного обладнання та основ машинобудування, деревинних композиційних матеріалів). Всі організаційні підрозділи факультету (за винятком кафедри хімії) знаходяться під одним дахом та мають 28 лабораторій та навчальних аудиторій, де одночасно можуть навчатися близько 600 студентів. Також є 3 аудиторні зали для 190, 150 та 60 студентів. На факультеті працює 74 науково-педагогічних працівників, в тому числі 26 старших наукових співробітників. 

Факультет пропонує три напрямки навчання: Технологія деревообробки; Інженерія біокомпозитів; Проектування (дизайн) меблів. Під час навчання за напрямом Технологія деревообробки протягом другого року навчання відбувається вибір спеціальності. Студенти можуть обрати: - механічну технологію деревини; - хімічну технологію деревини; - меблярство; - захист та модифікування деревини. Термін навчання 3,5 роки (7 семестрів); навчання завершується написанням дипломної роботи і екзаменом; випускники отримують диплом інженера. Термін навчання в магістратурі 1,5 роки (3 семестри); навчання завершується написанням магістерської роботи і екзаменом; випускники отримують диплом магістра. Квоти на навчання в магістратурі не має: всі випускники, які отримали диплом інженера можуть продовжити навчання в магістратурі. Після 1-го року навчання із числа студентів відраховують близько 20%. 10% студентів з кожного року навчання отримують стипендію, в тому числі й студенти заочної форми навчання. Стаціонарна форма навчання – безкоштовна, заочна – платна (близько 1600-1700 злотих за семестр). Студенти заочної форми навчання відвідують заняття тільки під час вихідних днів (субота та неділя).

Бакалаврська робота, зокрема по кафедрі дизайну меблів, в результаті якої польські студенти одержують «диплом інженера», виглядає як наскрізна робота з 1-го до 4-го курсу, яка містить різні частини: меблевий виріб (габаритне і перспективне креслення); конструктивну розробку з кресленнями всіх складальних одиниць і деталей, в тому числі і розрахунки жорсткості конструкцій; технологічні розрахунки витрат матеріалів, карти розкрою; економічний розрахунок собівартості і виготовлення даного виробу. Всі креслення і розрахунки виконані в спеціалізованій комп’ютерній програмі, яка, крім того, має базу даних з ринковими цінами на матеріали, і має віртуальний магазин, в якому студент виставляє даний виріб на продаж. Якщо виріб швидко «продався» через віртуальний магазин – значить він конкурентоздатний і успішний. Тобто всі отримані протягом навчання знання студент поступово застосовує в даній роботі, яку і представляє до захисту.

Працювати над магістерською роботою студенти починають в 2-му семестрі, паралельно тривають лекції і практичні заняття з інших дисциплін по програмі. Існує практика проведення 2-х наукових семінарів для магістрів протягом цього періоду. На 1-му - кожен магістр повинен доповісти першу частину своєї магістерської роботи (пошук матеріалів, аналіз попередніх досліджень, збір своїх даних). На 2-му (приблизно за 2-3 місяці до захисту) – магістр представляє свою майже готову роботу у вигляді відеопрезентації, доповідає досягнуті результати (доповідь із запитаннями та відповідями триває до 1,5 год.). Після цього всі решта студентів повинні задати йому питання по роботі, які професор теж оцінює балами. В кінці семінару професор оголошує кількість балів, набраних доповідачем, (за доповідь, за манеру триматися, за впевненість у відповідях, за володіння матеріалом, чи відповів на поставлене завдання), та кількість балів, які отримали інші студенти за свою активність та за запитання. За час, який залишається до захисту (а захисти відбуваються в червні), студент виправляє вказані зауваження і недоліки та оформляє пояснювальну записку до роботи. 

Підсумкова оцінка магістра на захисті складається приблизно з: 

- оцінки за держіспит;
- оцінки рецензента (керівника і стороння);
- оцінки за виконану дипломну роботу+ бали за семінари;
- середньої оцінки за роки навчання. 

Побувавши в факультетських лабораторіях, науковці з НЛТУ України були вражені сучасним обладнанням, яке польським освітянам вдалося отримати за кошти різноманітних грантів. Зокрема, це – обладнання лабораторії вогнестійкості деревини, електронні пристрої для визначення товщини покриття плитних матеріалів, 3D-принтери на кафедрі дизайну меблів та ін. 


2.Проф.Бехта П.А. виступає перед членами Вченої ради факультету деревообробки


3.Вiдеопрезентацiя, що представляє системи освiти i науки в НЛТУ України


4.Перед лекцiєю для магiстрiв напряму Технологiя деревообробки


5.Пiд час зустрiчi iз завiдувачем кафедри дизайну меблiв проф. Смардзевським



6.Випробування мяких меблiв на статичнi i динамiчнi навантаження в лабораторiї




7.Дiючий велосипед-тандем, виготовлений студентами в гуртку

На факультеті є прекрасно обладнана лабораторія випробувань меблів (м’яких і корпусних, стільців) на міцність. Часто в цю лабораторію звертаються і виробничники, які хочуть протестувати нові зразки своїх виробів. Завдяки такому сучасному обладнанню польські науковці, в тому числі і студенти,  мають хороші можливості здійснення своїх наукових пошуків та нових досліджень.

Основна тематика наукових досліджень факультету технології деревообробки пов'язана з:

- структурою та властивостями деревини, головним чином у аспектах поліпшення її використання та розширення сировинної бази;
- новими методами хімічного та фізико-хімічного перетворення деревини та іншої лігноцелюлозної сировини;
- технічними, технологічними та економічними основами нових дерев'яних конструкцій та виробів;
- дослідженням реакцій конденсації та поліконденсації - природних та синтетичних полі конденсатів;
- опануванням активного вуглецю і створенням нановолокна з лігніцелюлозних матеріалів;
- дослідженням щодо захисту та збереження сучасної та археологічної деревини.

Продовженням плідної співпраці з науковцями факультету технології деревообробки Познанського університету наук про життя є запрошення для проф. Бехти П.А. читати курс лекцій для нового англомовного магістерського курсу “Wood Science”. На запровадження такого курсу факультет одержав грант від держави; навчання на даному магістерському курсі буде безкоштовне.

                                                                     завідувач кафедри ТДКМ д.т.н., професор Бехта П.А. 
                                                                      ст. викл. кафедри дизайну Бехта Н.С.