Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла. М. Гоголь

20.08.2017

Корисна інформація

Списки рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного бюджету на освітній ступінь МАГІСТР

Дизайн (денна)
Інформаційні технології проектування (денна, заочна)
Технології деревообробки       (денна, заочна)
Технології виробів з деревини  (денна, заочна)
Технології деревинних композиційних
матеріалів і модифікування деревини  (денна, заочна)
 


Вартість навчання у 2017-18 навч.році