Хто не любить своє? рiдно? мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм'я людини. Й. Г. Гердер

18.06.2018

Корисна інформація

67-ма НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

16-18 травня 2017 р. в Навчально-науковому інституті деревооброблювальних технологій і дизайну відбулась 67-ма НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів – «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ І ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕРЕВООБРОБКИ» (програма конференції).
Конференція проходила у формі секційних засідань на кафедрах інституту, що відбулись 16-го травня, та підсумкового пленарного засідання. Загалом на 9-ти підсекціях заслухано 69 доповідей.
Пленарне засідання конференції проходило 17-18 травня. У пленарному засіданні прийняло участь 30 осіб серед яких: викладачі та працівники кафедр інституту (21 учасник) та студентство (9 осіб).
На пленарному засіданні заслухано 7 доповідей на яких піднімалися актуальні питання проблем розвитку енергоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Представлені вагомі науково-практичні результати напрацювань викладачів інституту в напрямку покращення функціонування аспіраційних систем, каскадного використання вживаної деревини, розроблення режимів склеювання шпону з використанням обігових вод виробництва волокнистих плит, дослідження теплових властивостей клеєних порожнистих брусів, аналізу існуючих технологій пресування деревини. Слід зазначити, що ряд доповідей вирізнялися науковою новизною та мали важливе значення в розвитку теорії, зокрема це стосується питання неізотропного вологоперенесення на структурно-механічні властивості деревини, використання нових методів дослідження реологічних властивостей деревини, тощо.
Резюмуючи слід зазначити, що конференція, в цілому, пройшла на достатньо високому методичному та науково-теоретичному рівні, в формі дискусій з поміркованою науковою полемікою та великим зацікавленням як досвідчених науковців так і молодих вчених.
Дирекція ННІ ДТД висловлює щиру подяку учасникам пленарного засідання конференції та бажає подальших успіхів у наукових здобутках та напрацюваннях.