Чим більше знаєш, тим більше можеш. Е. Абу

18.06.2018

Корисна інформація

Історія

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну (ІДТД) створений в 1945 році. В інституті навчається близько 1000 студентів, навчальний процес ведуть висококваліфіковані викладачів, з них 13 професорів та понад 50 доцентів. Серед професорсько-викладацького складу – Заслужений діяч науки і техніки України (професор Білей П.В.), Заслужений працівник освіти України (професор Вайданич В.І.) та 9 відмінників освіти України.

До 1 березня 20014 року Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну називався Технологічний факультет. У 1992 році факультет перейшов на ступеневу систему підготовки фахівців за такими напрямами: "Деревооброблювальні технології" спеціальність: "Технологія деревообробки"; "Хімічна технологія" спеціальність "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини; "Мистецтво" спеціальнісь "Дизайн".

У 2004 році факультет розпочав підготовку фахівців за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" (напрям "Комп'ютерні науки").

З 2007/08 навчального року відбувся перехід з трирівневої системи освіти (бакалавр-спеціаліст-магістр) на дворівневу (бакалавр-магістр) за всіма напрямками підготовки фахівців на факультеті. Зокрема, бакалаврська підготовка здійнюється за такими новими напрямами: 6.051801 „Деревооброблювальні технології”, 6.051301 „Хімічна технологія”, 6.020207 „Дизайн” та 6.050101 „Комп’ютерні науки”.

В інститутіі діє 9 кафедр: технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних виробів (завідувач - доц. О.Б.Ференц), технологій сушіння і захисту деревини (завідувач - проф. П.В. Білей),  технології  деревинних композиційних матеріалів, целюлози та паперу (завідувач - проф. П.А. Бехта), технологі меблів і виробів з деревини (завідувач - проф. О.А. Кійко), безпеки життєдіяльності (завідувач - проф. І.М. Озарків), обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів (завідувач - проф. Я.І.Соколовський), фізики (завідувач -  доц. В.М.Салапак), хімії (завідувач - доц. М.Ф.Федина), дизайну (завідувач -  доц. В.Ф. Прусак).

Всі навчальні дисципліни укомплектовані навчально-методичними матеріалами. Значна кількість спеціальних дисциплін забезпечені спеціалізованими комп'ютерними програмами.

Для підвищення ефективності навчального процесу студенти під час проходження практики мають можливість працювати на передових деревообробних та меблевих підприємствах України.

З метою наближення навчального процесу до умов виробництва в інституті функціонують філії кафедр на ВАТ "Брошнівський лісокомбінат", ЗАТ "Жидачівський паперовий комбінат", меблевий комбінат „Стрий” та інших.

Протягом останніх років спостерігається чітка тенденція зростання попиту на випускників інституту всіх спеціальностей. На такі спеціальності, як „Технологія деревообробки” та „Дизайн” попит перевищує пропозицію. Одним із основних чинників оцінки підготовки фахівців  є позитивні відгуки від більшості підприємств, на яких вони були працевлаштовані.

Підготовка спеціалістів здійснюється, як за державними замовленнями, так і на комерційній основі (за кошти юридичних та фізичних осіб). Чисельність студентів факультету, які навчаються за державним замовленням становить близько 75%.

Під час навчання студенти мають можливість активно організовувати своє дозвілля, у проведенні якого допомагають наставники числа досвідчених педагогів інституту. Для студентів організовуються відвідини Львівських театрів, музеїв, картинних галерей тощо. В університеті, в рамках Народного, працюють, гуртки художньої самодіяльності та спортивного спрямування. Студенти інституту деревооброблювальних технологій і дизайну неодноразові переможці обласних міжвузівських змагань КВН, фестивалю „Весна лісотехніка” та міжвузівських і Всеукраїнських спортивних змагань.

Всі іногородні студенти інституту забезпечуються гуртожитком.