Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Т. Шевченко

25.05.2018

Корисна інформація

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • САЛАПАК Володимир Михайлович – завідувач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 •  ОРИЩИН Юрій Михайлович – доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізики.
 • КОБРИНОВИЧ Михайло Степанович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики. 
 • ОНУФРІВ Олег Романович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики 
 • ДЯЧУК Микола Васильович – старший.викладач кафедри фізики.

Тематика наукових досліджень

Зусилля викладацького складу кафедри зосереджені на таких наукових напрямах:

 • Радіаційні процеси в іонних кристалах (професор Чорній З.П., доценти Кобринович М.С.,  Салапак В.М., Онуфрів О.Р., старший викладач Дячук М.В.)
 • Вивчення і розв’язання проблем Вищої школи (професор Орищин Ю.М.)

Захист докторських та кандидатських дисертацій

За період з 1999 року на кафедрі Фізики захистили дисертації:

докторські 

 • У 2000 році професор Чорній З.П. захистив дисертацію на тему «Іонні процеси в радіаційно забарвлених кристалах галогенідів двовалентних металів» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
 • У 2005 році доцент Орищин Ю.М. захистив дисертацію на тему «Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального експерименту» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики.

кандидатські

 • У 2000 році Салапак В.М. захистив дисертацію на тему «Активаторні центри забарвлення в кристалах SrCl2-Tl» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
 • У 2013 році Пірко І.Б. захистив дисертацію на тему "Термо- та фотоіндуковані перетворення центрів забарвлення в кристалах зі структурою флюориту" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.