Хто не любить своє? рiдно? мови, солодких святих звукiв свого дитинства, не заслуговує на iм'я людини. Й. Г. Гердер

23.09.2019

Корисна інформація

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри 

  • САЛАПАК Володимир Михайлович – завідувач кафедри фізики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
  • КОБРИНОВИЧ Михайло Степанович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики. 
  • ОНУФРІВ Олег Романович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики 
  • ДЯЧУК Микола Васильович – старший.викладач кафедри фізики.

Тематика наукових досліджень

Зусилля викладацького складу кафедри зосереджені на таких наукових напрямах:

  • Радіаційні процеси в іонних кристалах (доценти Кобринович М.С.,  Салапак В.М., Онуфрів О.Р., старший викладач Дячук М.В.)

Захист докторських та кандидатських дисертацій

За період з 1999 року на кафедрі Фізики захистили дисертації:

докторські 

  • У 2000 році професор Чорній З.П. захистив дисертацію на тему «Іонні процеси в радіаційно забарвлених кристалах галогенідів двовалентних металів» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
  • У 2005 році доцент Орищин Ю.М. захистив дисертацію на тему «Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального експерименту» на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики.

кандидатські

  • У 2000 році Салапак В.М. захистив дисертацію на тему «Активаторні центри забарвлення в кристалах SrCl2-Tl» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.
  • У 2013 році Пірко І.Б. захистив дисертацію на тему "Термо- та фотоіндуковані перетворення центрів забарвлення в кристалах зі структурою флюориту" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.